Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CRPD) a dat mișcării persoanelor cu handicap un cadru juridic puternic pentru a susține drepturile persoanelor cu dizabilități. Cele 33 de articole principale ale CRPD, care acoperă toate domeniile vieții, trebuie implementate și monitorizate. UE și toate statele sale membre au obligația legală de a le respecta.

Agenda pentru dezvoltare durabilă din 2030 oferă un imbold politic pentru a impulsiona realizarea CRPD. De fapt, există o suprapunere considerabilă între articolele Convenției și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD), deoarece Agenda 2030 a fost construită pe baza angajamentelor internaționale și naționale existente, cum ar fi CRPD.

Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități este un acord obligatoriu din punct de vedere juridic între statele semnatare, în timp ce Agenda 2030 si cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă reprezintă o viziune politică pentru o lume mai bună, care trebuie realizată până în anul 2030. Agenda 2030 și ODD-urile susțin în mod clar incluziunea persoanelor cu dizabilități. Acestea pot fi folosite ca o platformă de promovare pentru a atrage atenția factorilor de decizie asupra creării de politici și programe pentru persoanele cu dizabilități. De fapt, motto-ul Agendei 2030 este ,,a nu lăsa pe nimeni în urmă”.

Agenda 2030 se angajează, în același spirit precum CRPD, să-i împuternicească pe cei cu risc de vulnerabilitate, inclusiv persoanele cu dizabilități. De asemenea, aceasta promovează respectarea universală a drepturilor omului, a egalității și a nediscriminării.

Legătura dintre ODD-uri și articolele CRPD:

• Obiectivul 1: Fără sărăcie – eradicarea sărăciei în toate formele sale şi în orice context – se aplică tuturor articolelor Convenției.

• Obiectivul 2: Foamete „zero”, corelat cu Articolul 28 – Standarde de viaţă şi de protecţie socială adecvate.

• Obiectivul 3: Sănătate şi bunăstare, corelat cu CRPD Articolul 10 – Dreptul la viaţă, Articolul 11 – Situaţii de risc şi urgenţe umanitare, Articolul 23 – Respectul pentru cămin şi familie, Articolul 25 – Sănătatea și cu Articolul 26 – Abilitare și Reabilitare.

• Obiectivul 4: Educaţie de calitate, corelat cu Articolul 24 – Educația.

• Obiectivul 5: Egalitate de gen se aplică tuturor articolelor Convenției.

• Obiectivul 6: Apă curată și igienă, corelat cu Articolul 28 – Standarde de viaţă şi de protecţie socială adecvate.

• Obiectivul 7: Energie accesibilă și curată, corelat cu Articolul 28…

• Obiectivul 8: Muncă decentă şi creștere economică, corelat cu Articolul 27 – Munca şi încadrarea în muncă.

• Obiectivul 9: Industrie, inovație şi infrastructură, corelat cu Articolul 9 – Accesibilitate, Articolul 20 – Mobilitatea personală și Articolul 21 – Libertatea de expresie şi opinie şi accesul la informaţie.

• Obiectivul 10: Reducerea inegalităților, corelat cu Articolul 5 – Egalitatea și nediscriminarea.

• Obiectivul 11: Orașe și comunități durabile, corelat cu Articolul 9 – Accesibilitate, Articolul 11 – Situaţii de risc şi urgenţe umanitare, Articolul 19 – Viaţă independentă şi integrare în comunitate, Articolul 29 – Participarea la viaţa politică şi publică și cu Articolul 30 – Participarea la viaţa culturală, activităţi recreative, timp liber şi sport.

• Obiectivul 13: Acțiune pentru schimbările climatice, corelat cu Articolul 21 – Libertatea de expresie şi opinie şi accesul la informaţie și cu Articolul 25 – Sănătatea.

• Obiectivul 16: Pace, justiție și instituții puternice, corelat cu 7 articole: Articolul 4 – Principii generale, Articolul 10 – Dreptul la viaţă, Articolul 13 – Accesul la justiţie, Articolul 15 – Nimeni nu poate fi supus torturii şi niciunui fel de pedeapsă sau de tratament crud, inuman sau degradant, Articolul 16 – Nimeni nu poate fi supus exploatării, violenţei şi abuzului, Articolul 18 – Libertatea de mişcare şi cetăţenia și Articolul 29 – Participarea la viaţa politică şi publică.

• Obiectivul 17: Parteneriate pentru obiective, corelat cu Articolul 32 – Cooperare internațională.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.