Jurnal Social, publicația Consiliului Național al Dizabilității din România, permite persoanelor cu dizabilități să se autoreprezinte.

Scopul CNDR este de a promova interesele private sau de grup ale tuturor persoanelor cu handicap/dizabilități din România și de a le proteja toate drepturile, în conformitate cu principiile ce stau la baza activității sale: respectul pentru demnitatea umană şi independenţa persoanelor cu dizabilităţi, nondiscriminarea, incluziunea socială, garantarea participării depline, cu drepturi, obligaţii şi şanse egale pentru persoanele cu dizabilităţi ca toţi ceilalţi membri ai societăţii în toate domeniile vieţii, promovarea unei societăţi în care persoanele cu dizabilităţi să-şi găsească locul în mod firesc, respectul pentru opinia şi diversitatea mişcării dizabilităţii.