Jurnal Social, publicația Consiliului Național al Dizabilității din România, permite persoanelor cu dizabilități să se autoreprezinte.

Scopul CNDR este de a promova interesele private sau de grup ale tuturor persoanelor cu handicap/dizabilități din România și de a le proteja toate drepturile, în conformitate cu principiile ce stau la baza activității sale: respectul pentru demnitatea umană şi independenţa persoanelor cu dizabilităţi, nondiscriminarea, incluziunea socială, garantarea participării depline, cu drepturi, obligaţii şi şanse egale a persoanelor cu dizabilităţi ca toţi ceilalţi membri ai societăţii în toate domeniile vieţii, promovarea unei societăţi în care persoanele cu dizabilităţi să-şi găsească locul în mod firesc, respectul pentru opinia şi diversitatea mişcării dizabilităţii.