Forumul European al Dizabilității (EDF) a lansat ghidul de referință ,,Drepturile dumneavoastră în UE”. Acest ghid are scopul de a arăta modul în care UE garantează drepturile persoanelor cu handicap. De asemenea, el vă va ajuta să înțelegeți modul în care funcționează UE, istoria și evoluția drepturilor persoanelor cu dizabilități în UE și drepturile pe care le aveți în conformitate cu legislația UE.

Într-o situație în care drepturile vă sunt încălcate sau doriți mai multe informații, ghidul oferă o listă a agențiilor la care vă puteți adresa. În sfârșit, acesta explică și provocările care persistă pentru persoanele cu handicap.

Consiliul Național al Dizabilității din România a tradus prezentul ghid în limba română pentru a fi de folos tuturor persoanelor cu dizabilități din România.

Redăm Ghidul ,,Drepturile dumneavoastră în UE” în totalitate:

O versiune online a acestui raport este disponibilă pe site-ul web al EDF:
http://www.edf-feph.org/know-your-rights

Autori: An-Sofie Leenknecht cu sprijinul Ofiţerului pentru drepturile omului al EDF Marine Uldry şi cursanţii săi, Laurene Petit şi Danielle Gallo
Editor: Catherine Naughton
Editor pentru versiunea Uşor de citit: Lila Sylviti
Design grafic: Wendy Barratt

Mulţumiri speciale membrilor consiliilor executive şi membrilor consiliului de administraţie, precum şi colegilor EDF, care au oferit cu generozitate informaţii suplimentare şi feedback pentru a face acest raport mai puternic.

A fost folosită hârtie reciclată
35 Square de Meeus 1000 Brussels – Belgium

tel +32 2 282 46 00
fax +32 2 282 46 09

info@edf-feph.org
www.edf-feph.org
Twitter: @myedf

©2018 European Disability Forum

Lista acronimelor

Carta – Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene

CR – Comitetul Regiunilor

CDPD – Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

DG – Direcţia Generală (a Comisiei Europene)
FED – Forumul European al Dizabilităţii

CESE – Comitetul Economic şi Social European

UE – Uniunea Europeană

FESI – Fondul european structural şi de investiţii

MPE – Membru al Parlamentului European

ONC – Organizaţie naţională de control

TUE – Tratatul privind Uniunea Europeană

TFUE – Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene

 

DREPTURILE TALE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

Versiune uşor de citit

Cine suntem?

Suntem Forumul European al Dizabilităţii.
Suntem o organizaţie a persoanelor cu dizabilităţi din Europa.
Pe scurt, suntem EDF.

La EDF, lucrăm pentru a proteja drepturile persoanelor cu dizabilităţi din Europa.
Credem că persoanele cu dizabilităţi ar trebui să aibă aceleaşi şanse în viaţă şi să participe la viaţa comunităţii ca toţi ceilalţi.

De asemenea, credem că persoanele cu dizabilităţi ar trebui să decidă pentru viaţa lor. Nimic nu ar trebui decis pentru noi fără noi!
Despre ce este vorba în această broşură?

Am scris această broşură pentru a vorbi despre drepturile persoanelor cu dizabilităţi din Europa.

Această broşură te poate ajuta să înveţi:

• ce este Uniunea Europeană şi cum funcţionează,

• ce face Uniunea Europeană pentru persoanele cu dizabilităţi,

• ce ar mai fi de făcut pentru ca persoanele cu dizabilităţi să aibă o viaţă mai bună,

• pe cine puteţi contacta dacă simţiţi că drepturile dvs. nu sunt respectate şi că sunteţi tratat nedrept.

Ce este Uniunea Europeană?

Uniunea Europeană este un grup de 28 de ţări din Europa.
Aceste ţări s-au reunit pentru a face lucrurile mai bune, mai uşoare şi mai sigure pentru oameni.
Ele au convenit să lucreze împreună şi să se ajute reciproc.
Aceste țări sunt:
• Austria
• Belgia
• Bulgaria
• Croaţia
• Cipru
• Republica Cehă
• Danemarca
• Estonia
• Finlanda
• Franţa
• Germania
• Grecia
• Ungaria
• Irlanda
• Italia
• Letonia
• Lituania
• Luxemburg
• Malta
• Olanda
• Polonia
• Portugalia
• România
• Slovacia
• Spania
• Suedia
• Regatul Unit

Recent, Regatul Unit a decis să nu mai facă parte din Uniunea Europeană.

Astfel, din martie 2019, Marea Britanie nu va mai face parte din Uniunea Europeană.

Cum funcţionează Uniunea Europeană?

Uniunea Europeană are 3 instituţii principale:

• Comisia Europeană
Membrii Comisiei Europene propun legi pentru Uniunea Europeană.
• Parlamentul European
Oamenii din Parlamentul European sunt aleşi de toţi cetăţenii Europei pentru a le susţine drepturile.

• Consiliul Europei
Oamenii care iau decizii în fiecare ţară din Uniunea Europeană se reunesc şi formează Consiliul Uniunii Europene.

Aceste trei instituţii sunt foarte importante pentru Uniunea Europeană. Ele colaborează strâns pentru a face lucrurile mai bune în Europa:

• Comisia Europeană propune legi.

• Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene discută aceste legi şi hotărăsc dacă doresc ca aceste legi să se aplice în Europa.

• Dacă decid că trebuie să se aplice o lege în Europa, toate ţările Uniunii Europene trebuie să depună eforturi pentru ca această lege să se aplice la nivel naţional.

Cum protejează Uniunea Europeană persoanele cu dizabilităţi?

Uniunea Europeană trebuie să protejeze drepturile tuturor oamenilor. De asemenI, trebuie să protejeze drepturile persoanelor cu dizabilităţi.

Trebuie să se asigure că sunt trataţi corect şi că au aceleaşi şanse în viaţă ca şi ceilalţi oameni.

• Uniunea Europeană şi ţările sale membre au semnat ,,Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi”.
Pe scurt, o numim ,,Convenţia ONU”.

Convenţia ONU este un document care spune ce drepturi au persoanele cu dizabilităţi şi cum fiecare ţară în parte ar trebui să protejeze aceste drepturi.

Prin semnarea Convenţiei ONU, Uniunea Europeană a fost de acord să facă ceea ce prevede Convenţia ONU pentru a proteja persoanele cu dizabilităţi.

De exemplu, Uniunea Europeană a convenit să se asigure că toate persoanele cu dizabilităţi:

• au aceleaşi şanse în viaţă ca şi ceilalţi oameni,
• nu sunt tratate nedrept sau prost doar pentru că au o dizabilitate,
• pot lua parte la viața comunităţii ca toţi ceilalţi.

• Uniunea Europeană a făcut o lege importantă care protejează drepturile tuturor oamenilor.

Această lege se numeşte ,,Carta europeană a drepturilor fundamentale”. Ea protejează şi persoanele cu dizabilităţi.

De exemplu, ea spune că persoanele cu dizabilităţi au dreptul:

• să trăiască o viaţă independentă,

• să aibă un loc de muncă,

• să fie parte din comunitate,

• să participe la toate lucrurile în viaţă ca toţi ceilalţi oameni.

De asemenI, ea spune că este împotriva legii să tratăm discriminatoriu persoanele doar pentru că au o dizabilitate.

• Uniunea Europeană are planuri importante pentru a-şi organiza mai bine activitatea în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.

Noi numim aceste planuri ,,Strategii pentru persoanele cu dizabilităţi”.
Aceste strategii ajută Uniunea Europeană să îşi planifice din timp activitatea şi să facă lucrurile mai bune pentru persoanele cu dizabilităţi.

• Uniunea Europeană cere ţărilor sale să utilizeze banii europeni pentru binele tuturor oamenilor.
Uniunea Europeană acordă bani ţărilor sale membre.
Țările membre ar trebui să cheltuiască aceşti bani pentru a face şcoli, străzi şi alte lucruri importante pentru oameni.

Aceşti bani sunt foarte importanţi şi pentru persoanele cu dizabilităţi.
Aceştia pot fi folosiţi pentru a face lucrurile accesibile, astfel încât persoanele cu dizabilităţi să le poată folosi.
De exemplu, aceşti bani pot fi utilizaţi pentru a accesibiliza şcolile, birourile, metrourile, autobuzele şi alte lucruri. În acest fel, persoanele cu dizabilităţi pot studia, lucra şi participa la viaţa socială ca oricine altcineva.

Pentru a obţine aceşti bani de la Uniunea Europeană, ţările ar trebui să fie de acord să folosească aceşti bani şi în interesul persoanelor cu dizabilităţi. Nu ar trebui să folosească aceşti bani pentru lucruri care lasă oamenii cu dizabilităţi pe dinafară.
Ar trebui să folosească aceşti bani pentru a face lucrurile accesibile pentru ele.

• Uniunea Europeană a făcut legi care permit oamenilor şi lucrurilor să se mişte liber între ţările membre.
Noi numim aceasta ,,liberă circulaţie”.

Libera circulaţie înseamnă că toţi oamenii din Uniunea Europeană au dreptul:

• să se mute, să muncească, să înveţe şi să trăiască în oricare dintre ţările Uniunii Europene.
De exemplu, un cetăţean german se poate muta în Franţa pentru a studia sau a lucra.
• să cumpere şi să vândă mai uşor lucruri şi servicii în oricare ţară membră a Uniunii Europene.
De exemplu, un cetăţean spaniol poate cumpăra un computer din Italia fără taxe suplimentare.

• să transfere bani, să îşi deschidă un cont bancar sau să îşi cumpere o casă în alte ţări ale Uniunii Europene.
De exemplu, un francez poate cumpăra o casă în Grecia şi va plăti acelaşi preţ ca şi persoanele care locuiesc în Grecia.

Libera circulaţie este un drept foarte important.
Uniunea Europeană lucrează pentru a se asigura că persoanele cu dizabilităţi se bucură de aceeaşi libertate de mişcare.

În paginile următoare veţi afla modul în care Uniunea Europeană încearcă să facă posibilă libera circulaţie pentru persoanele cu dizabilităţi şi ce drepturi au persoanele cu dizabilităţi în Uniunea Europeană.

Drepturile dvs. când călătoriți

Ați avut vreodată probleme când ați călătorit în Uniunea Europeană?
Uniunea Europeană are legi care vă protejează.

De exemplu:

• Persoanele cu dizabilităţi au dreptul la asistenţă atunci când călătoresc cu avionul, cu trenul, cu barca sau cu autobuzul.
Au dreptul la acest ajutor în mod gratuit.
Este mai bine dacă persoanele cu dizabilităţi solicită asistenţă din timp, astfel încât să fie disponibilă atunci când au nevoie de ea.

Când călătoresc cu avionul, cu barca sau cu trenul, persoanele cu dizabilităţi ar trebui să anunţe că au nevoie de asistenţă cu 48 de ore înainte de călătorie.
Când călătoresc cu autobuzul, ar trebui să anunţe că au nevoie de asistenţă cu 36 de ore înainte de călătorie.

În acest fel, companiile aeriene, de transport rutier, feroviar sau naval au suficient timp pentru a pregăti şi pentru a oferi persoanelor cu dizabilităţi ajutorul de care au nevoie.

Dacă o persoană cu dizabilităţi solicită asistenţă în ultima clipă, companiile ar trebui să încerce să le ajute, dar este posibil să nu fie suficient timp pentru a face acest lucru.

• Companiile nu pot refuza accesul unei persoane în avion, pe o barcă, în tren sau în autobuz doar pentru că au o dizabilitate.
Pot refuza accesul doar dacă călătoriile pot fi periculoase pentru persoanele cu dizabilităţi.
• Când călătoriţi cu autobuzul sau cu barca, puteţi avea o persoană cu dvs. care să vă ajute.
Această persoană poate călători gratuit cu dvs.

Puteți găsi mai multe informaţii pe site-ul Uniunii Europene aici:
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights

Când călătoriţi cu avionul

Aveţi anumite drepturi atunci când călătoriţi cu avionul.

Dacă nu sunteţi acceptat în avion sau dacă zborul dvs. este anulat sau întârzie cu mai mult de 3 ore, compania trebuie:
• să vă ofere alt zbor sau
• să vă dea banii înapoi.
În unele cazuri, compania ar trebui să vă plătească între 250 şi 600 de euro pentru problemele pe care le-aţi întâmpinat cu călătoria.
Acest lucru se întâmplă numai dacă întârzierea a fost din vina companiei.
Dacă întârzierea a fost cauzată de alte probleme, cum ar fi vremea rea, compania nu vă va plăti niciun ban.

Puteţi găsi mai multe informaţii pe site-ul Uniunii Europene aici:
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air

Când călătoriţi cu trenul

Aveţi anumite drepturi atunci când călătoriţi cu trenul.
Dacă trenul întârzie mai mult de o oră, puteţi:

• să părăsiţi trenul şi să vă cereţi banii pentru bilet înapoi,

• să luaţi un alt tren fără nicio taxă suplimentară,

• să rămâneţi în tren şi să aşteptaţi.
În acest caz, aveţi dreptul să cereţi înapoi o parte din banii plătiţi pentru bilet.
Dar dacă întârzierea nu a fost din vina companiei, nu veţi primi banii înapoi.

Puteţi găsi mai multe informaţii pe site-ul Uniunii Europene aici:
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/rail

Când călătoriţi cu autobuzul

Aveţi anumite drepturi atunci când călătoriţi cu autobuzul.
Dacă aveţi de gând să luaţi autobuzul pe o distanţă lungă şi este anulat sau întârzie cu mai mult de 2 ore, compania autobuzului ar trebui:

• să vă dea înapoi banii pentru bilet sau

• să vă ajute să luaţi un alt autobuz fără niciun cost suplimentar.

Dacă compania nu vă ajută în acest sens, puteţi face o plângere.
În acest fel, puteţi obţine despăgubiri pentru neplăcerile pe care le-ați avut.

Puteţi găsi mai multe informaţii pe site-ul Uniunii Europene aici:
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/bus-and-coach

Când călătoriţi cu vaporul

Aveţi anumite drepturi atunci când călătoriţi cu vaporul.
Dacă călătoriţi cu vaporul, şi acesta este anulat sau întârzie cu mai mult de 1,5 ore, compania de transport naval ar trebui:
• să vă dea înapoi banii plătiţi pentru bilet sau

• să vă ajute să luaţi altă navă fără costuri suplimentare.

Dacă ajungeţi la destinaţie cu o întârziere de mai mult de o oră, compania ar trebui să vă plătească despăgubiri pentru problemele pe care le-aţi avut.

Puteţi găsi mai multe informaţii pe site-ul Uniunii Europene aici:
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/ship

Cardul European pentru parcare

Uniunea Europeană a elaborat un card de parcare pentru persoanele cu dizabilităţi.
Cu acest card puteţi avea acces la zonele de parcare pentru persoanele cu dizabilităţi în toate ţările Uniunii Europene.
Puteţi obţine cardul de parcare de la autoritatea responsabilă din ţara dvs.

Puteţi găsi mai multe informaţii pe site-ul Uniunii Europene aici:
https://europa.eu/ youreurope/citizens/national-contact-points

Dreptul la muncă

Uniunea Europeană are legi care protejează dreptul persoanelor cu dizabilităţi de a lucra.
Legile spun că persoanele cu dizabilităţi au dreptul de a lucra ca oricine altcineva.
Ele nu ar trebui să fie tratate rău sau nedrept doar pentru că au o dizabilitate.
Birourile şi alte lucruri ar trebui să fie accesibile persoanelor cu dizabilităţi.

De exemplu:
• Birourile ar trebui să aibă rampe pentru ca persoanele în scaun rulant să le poată accesa.
• Persoanele nevăzătoare sau persoanele cu deficiențe de auz trebuie să aibă tehnologia asistivă potrivită pentru a putea lucra fără dificultăţi.

De asemenea, Uniunea Europeană face posibilă mutarea în altă ţară şi munca acolo.
Veţi avea apoi aceleaşi drepturi cu oamenii care trăiesc în această ţară.

Puteţi găsi mai multe informaţii pe site-ul Uniunii Europene aici:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=25&langId=en

Beneficii sociale

,,Prestaţii sociale” înseamnă că o ţară oferă bani sau alte lucruri persoanelor care au nevoie.
De exemplu, o ţară poate:
• să ofere persoanelor cu dizabilităţi bani pentru a le ajuta să aibă o viaţă mai bună,
• să ofere oamenilor săraci bani sau o casă în care să locuiască,
• să dea bani oamenilor care nu au un loc de muncă şi să-i ajute să îşi găsească un loc de muncă,
• să plătească pentru o persoană bolnavă ca să se poată duce la spital,
• să dea bani persoanelor în vârstă când nu mai lucrează.

Aceste beneficii sociale sunt cu adevărat importante pentru toţi oamenii. Oricine poate avea nevoie de sprijin la un moment dat.
Este important ca toţi oamenii să aibă acces la prestaţiile sociale.
Datorită Uniunii Europene, puteţi beneficia de aceste avantaje oriunde v-aţi afla în Uniunea Europeană.
Dacă vă mutaţi într-o altă ţară a Uniunii Europene, aveţi dreptul să primiţi aceleaşi beneficii sociale ca orice altă persoană care locuieşte în acea ţară.

Puteţi găsi mai multe informaţii pe site-ul Uniunii Europene aici:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=en

Dreptul la educaţie

Uniunea Europeană oferă oamenilor dreptul de a studia la universitate în oricare ţară din Uniunea Europeană.
De exemplu, un student Belgian poate să studieze la o universitate din România şi să plătească aceleaşi taxe ca şi studenţii din România.
Uniunea Europeană are programe care ajută elevii să studieze în alte ţări din Uniunea Europeană.

De exemplu, ,,Programul Erasmus”.
Prin programul Erasmus, Uniunea Europeană oferă studenţilor bani pentru a face o parte din studiile lor într-o altă ţară a Uniunii Europene.
În acest fel, studenții au şansa de a descoperi o altă ţară şi cultura acesteia, de a se întâlni cu alţi studenţi, de a învăţa şi de a se simţi bine.
Şi elevii cu dizabilităţi ar trebui să aibă aceeaşi şansă.
De asemenI, aceştia pot solicita Uniunii Europene fonduri suplimentare dacă au nevoie de un asistent personal care să îi sprijine sau alt tip de ajutor.

Puteţi găsi mai multe informaţii pe site-ul Uniunii Europene aici:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/

Dreptul la justiţie

Uniunea Europeană are legi care protejează persoanele care au fost tratate rău sau nedrept.
Aceşti oameni pot merge la tribunal şi pot raporta lucrurile rele care li s-au întâmplat.
În acest fel, instanţa poate acţiona pentru a le proteja.
În tot acest proces, persoanele cu dizabilităţi şi toţi oamenii ar trebui să aibă dreptul:
• să înţeleagă toţi paşii şi să îşi facă clar punctul de vedere,
• să fie informaţi cu privire la drepturile lor,
• să obţină gratuit sprijinul de care au nevoie,
• să fie în siguranţă faţă de persoanele care le-au tratat rău şi faţă de oricare alt risc.

Puteţi găsi mai multe informaţii pe site-ul Uniunii Europene aici:
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/ criminal-justice/victims-rights_en

Oamenii care ajung în instanţă pentru că au făcut ceva greşit, de asemenea, au anumite drepturi.
De exemplu, ei au dreptul:
• să fie informaţi cu privire la drepturile lor,
• să aibă o persoană care să îi ajute să înţeleagă, dacă nu vorbeşte limba,
• să aibă un avocat care să îi ajute să-şi clarifice punctul de vedere în instanţă.

Puteţi găsi mai multe informaţii pe site-ul Uniunii Europene aici:
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/

Dreptul la îngrijiri medicale

Ca persoană care trăieşte în Uniunea Europeană, aveţi dreptul la sănătate.
Aceasta înseamnă că puteţi merge la spital, consulta un medic şi cumpăra medicamentul de care aveţi nevoie atunci când sunteţi bolnav.

Dacă vă aflați într-o altă ţară a Uniunii Europene, aveţi aceleaşi drepturi.
Dacă trebuie să plătiţi spitalul sau medicul dintr-o altă ţară, este posibil să puteţi primi banii înapoi când vă întorceţi în ţara dvs. de origine.

Puteţi găsi mai multe informaţii pe site-ul Uniunii Europene aici:
https://ec.europa.eu/health/cross_border_care/overview_en

Când cumpăraţi lucruri din alte ţări

Uniunea Europeană vă protejează drepturile atunci când cumpăraţi lucruri din alte ţări ale Uniunii Europene.

De exemplu, aveți dreptul:

• să obţineţi informaţii clare şi corecte despre ceea ce vreţi să cumpăraţi şi cât costă,

• să cumpăraţi obiecte la acelaşi preţ ca şi oamenii din această ţară.
Nu trebuie să plătiţi mai mult doar pentru că sunteţi dintr-o altă ţară,

• să returnaţi un lucru pe care l-aţi cumpărat online şi să primiţi banii înapoi dacă are o problemă,

• să anulaţi comanda sau să returnaţi un lucru până la 14 zile mai târziu.

Puteţi găsi mai multe informaţii pe site-ul Uniunii Europene aici:
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/pricing- payments/index_en.htm

Site-urile publice

Uniunea Europeană a dat o lege care spune că site-urile publice din Europa ar trebui să fie accesibile.
De exemplu, site-ul spitalului sau comunităţii în care locuiţi ar trebui să fie accesibil.

Astfel, persoanele cu dizabilităţi şi toţi oamenii le-ar putea folosi şi pot afla informaţii importante.
Legea spune că site-urile publice din Europa ar trebui să fie accesibile până în septembrie
2020.

Puteţi găsi mai multe informaţii în broşura EDF aici:
http://www.edf-feph.org/sites/default/files/final_edf_web_and_apps_ directive_toolkit_may_2017_0.pdf

Apeluri telefonice

Uniunea Europeană are legi şi reguli pentru a se asigura că persoanele cu dizabilităţi pot folosi telefoanele ca oricine altcineva.
Companiile de telefonie ar trebui să se gândească la persoanele cu dizabilităţi şi să se asigure că telefoanele sunt accesibile pentru aceştia.
De exemplu, persoanele nevăzătoare ar putea avea nevoie de un sistem care să le citească mesajele text pe care le primesc pe telefon.

Există, de asemenea, un număr pe care îl poţi apela oriunde în Europa, dacă ai nevoie să ceri ajutor.
De exemplu, dacă ai avut un accident pe stradă sau dacă eşti în pericol.
Acest număr este ,,112″ şi îl poţi apela gratuit de oriunde te afli în Europa.

Puteţi găsi mai multe informaţii pe site-ul Uniunii Europene aici:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-rules-11

Accesul la televiziune

Uniunea Europeană lucrează pentru a se asigura că programele de televiziune sunt accesibile persoanelor cu dizabilităţi. De exemplu, ar trebui să existe mai multe subtitrări şi traduceri în limbaj mimico-gestual pentru persoanele surde şi hipoacuzice.

Uniunea Europeană lucrează la elaborarea unei legi care va face aceste lucruri mai accesibile pentru persoanele cu dizabilităţi.
Dacă programele TV sunt accesibile, persoanele cu dizabilităţi pot viziona programele pe care le doresc ca toţi ceilalţi.

Puteţi găsi mai multe informaţii pe site-ul Uniunii Europene aici:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/audiovisual-

Dreptul la vot

Dreptul la vot este foarte important.
Toţi oamenii din Europa ar trebui să aibă dreptul la vot şi să aleagă cine va lua decizii şi va face legi în Europa.

De asemenI, este important să candidaţi pentru alegeri.
Asta înseamnă că oamenii votează ca să vă aleagă să luaţi decizii în Europa.

Toate persoanele cu dizabilităţi ar trebui să aibă dreptul la vot.
Vocea lor contează ca a tuturor celorlalţi.

Dacă locuiţi într-o altă ţară a Uniunii Europene, aveţi dreptul de a vota sau de a fi ales în această ţară ca toţi ceilalţi cetăţeni ai acestei ţări.

Nu ar trebui să fiţi exclus de la vot doar pentru că proveniţi dintr-o altă ţară.

Puteţi găsi mai multe informaţii pe site-ul Uniunii Europene aici:
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-

Cardul European pentru dizabilitate

Uniunea Europeană a realizat ,,Cardul european pentru dizabilitate”.
Acest card ar putea simplifica lucrurile pentru persoanele cu dizabilităţi atunci când vizitează sau locuiesc într-o altă ţară a Uniunii Europene.
Cardul oferă persoanelor cu dizabilităţi anumite avantaje în zona de cultura, sport şi alte activităţi.
De exemplu, persoanele cu dizabilităţi pot folosi acest card pentru a plăti mai puţin atunci când cumpără bilete pentru muzee sau meciuri de fotbal.
Sau persoanele cu dizabilităţi intelectuale pot folosi acest card să primească informaţii într-un format uşor de citit şi de înţeles.

Pentru moment, doar 8 ţări din Uniunea Europeană folosesc acest card:

• Belgia,
• Cipru,

◦ Estonia,
◦ Finlanda
◦ Italia,
◦ Malta,
◦ România,
◦ Slovenia.

Asta înseamnă că acest card poate fi utilizat de persoanele cu dizabilităţi numai dacă se află în aceste ţări.

De exemplu, o persoană cu handicap din Belgia care călătoreşte în Italia poate folosi acest card.

Puteţi găsi mai multe informaţii pe site-ul Uniunii Europene aici:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1139

Probleme cu care se confruntă încă persoanele cu dizabilităţi în Europa

Drepturile despre care am vorbit în paginile anterioare sunt foarte importante. Uniunea Europeană a depus mult efort pentru a face lucrurile mai uşoare pentru persoanele cu dizabilităţi.

Dar există încă multe probleme care împiedică persoanele cu dizabilităţi să se bucure de drepturile lor ca şi ceilalţi oameni.

De exemplu:

• Este încă dificil pentru persoanele cu dizabilităţi să călătorească într-o altă ţară din Uniunea Europeană pentru a studia sau a lucra.
Acest lucru este cauzat de faptul că multe facilităţi nu sunt încă accesibile, astfel încât persoanele cu dizabilităţi nu le pot folosi.
De exemplu, multe trenuri şi autobuze nu sunt accesibile, aşa că persoanele cu dizabilităţi nu le pot folosi pentru a se deplasa.

• Dacă te muţi într-o altă ţară a Uniunii Europene, este dificil să obţii sprijinul de care ai nevoie pentru a avea o viaţă decentă în această ţară.
Poate dura mult timp ca ţara respectivă să recunoască faptul că ai o dizabilitate şi să accepte să îţi ofere sprijinul de care ai nevoie.

• Unele persoane cu dizabilităţi şi-au pierdut capacitatea legală.
Asta înseamnă că ei nu pot lua decizii pentru viaţa lor.
Nici nu pot vota în alegeri.
Cineva ia decizii pentru ei.
Este foarte rău.
Toţi oamenii ar trebui să aibă dreptul de a decide pentru viaţa lor.

• Prea multe persoane cu dizabilităţi din Europa nu au locuri de muncă.
Fără un loc de muncă este greu să fii independent şi să fii o parte din comunitate.

Lucrurile sunt şi mai dificile pentru femeile cu dizabilităţi.
Chiar dacă persoanele cu dizabilităţi au un loc de muncă, ele sunt deseori plătite mai puţin decât persoanele fără dizabilităţi. Acest lucru este nedrept.
• Uniunea Europeană nu cere mereu opiniile persoanelor cu dizabilităţi şi ale organizaţiilor lor, atunci când fac legi şi iau decizii.
Legile şi deciziile din Europa se referă şi la persoanele cu dizabilităţi, aşa că vocile lor ar trebui să fie auzite.
Lucrurile care privesc viaţa persoanelor cu dizabilităţi ar trebui să fie stabilite împreună cu persoanele cu dizabilităţi.
Nimic nu ar trebui decis pentru noi fără noi!

Ce altceva ar trebui să facă Uniunea Europeană pentru a proteja persoanele cu dizabilităţi?

Uniunea Europeană ar trebui:

• să asculte persoanele cu dizabilităţi şi organizaţiile acestora. Nimic nu ar trebui decis pentru noi fără noi!

• să se asigure că persoanele cu dizabilităţi sunt tratate corect şi că au aceleaşi şanse în viaţă ca oricine altcineva.

• să se asigure că toate lucrurile şi serviciile în Europa sunt accesibile, astfel încât persoanele cu dizabilităţi să le poată folosi ca toţi ceilalţi. Pentru aceasta, Uniunea Europeană ar trebui să facă o lege puternică care să spună că toate lucrurile din viaţă ar trebui să fie accesibile.

• să se asigure că toate persoanele cu handicap se bucură de drepturile lor şi au acces la îngrijiri medicale, locuri de muncă, şcoli şi alte lucruri.

• să se asigure că persoanele cu dizabilităţi au beneficii sociale oriunde în Europa decid să trăiască.

• să se asigure că mijloacele de transport cum ar fi avioanele, bărcile, trenurile şi autobuzele sunt accesibile, astfel încât persoanele cu dizabilităţi să poată călători oriunde doresc fără probleme.

• să se asigure că banii europeni sunt cheltuiţi pe lucruri accesibile şi persoanelor cu dizabilităţi.

Ce trebuie să faceţi dacă drepturile dvs. nu sunt respectate

Dacă simţiţi că drepturile dvs. nu sunt respectate sau că sunteţi tratat nedrept, este important să vă faceţi vocea auzită!

Există multe organizaţii cărora le poţi trimite o reclamaţie. Ele te pot ajuta să rezolvi problema cu care te confrunţi.
De exemplu:

Puteţi trimite reclamaţia dvs. cetăţenilor din Uniunea Europeană prin completarea acestui formular online aici: https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_en/

Sau puteţi trimite reclamaţia dvs. prin poştă la această adresă:

Secretarul General
al Comisiei Europene
B-1049 Bruxelles Belgia

De asemeni, puteţi contacta biroul Uniunii Europene din ţara dvs.

Puteţi găsi mai multe informaţii aici: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/locale-birouri-membră a UE-countries_en

Puteţi contacta ,,Equinet”.

,,Equinet” este o organizaţie care luptă pentru dreptul tuturor oamenilor de a fi trataţi în mod echitabil. ,,Equinet” are membri în toate ţările europene.

Puteţi găsi mai multe informaţii pe site-ul lor web: http://www.equineteurope.org/-Equinet-Members

Dacă aveţi probleme în timp ce călătoriţi cu avionul, cu barcă, cu trenul sau cu autobuzul, există birouri în toate ţările din Europa care vă pot ajuta cu plângerea dvs..

Puteţi găsi mai multe informaţii aici:

https://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/neb_en

Site-ul web al Uniunii Europene oferă informaţii despre drepturile tuturor persoanelor din Europa.

Puteţi găsi mai multe informaţii aici: https://europa.eu/youreurope/citizens/index_en.htm

Puteţi să ne contactaţi întotdeauna la EDF.

Vă putem sfătui cu privire la drepturile dvs. şi vă putem ajuta să găsiți pe cine să contactaţi atunci când aveţi o plângere.

Ne puteţi trimite un e-mail la: info@edf-feph.org.

De asemenea, puteţi contacta membrii noştri.

Avem membri în aproape toate ţările europene.

Puteţi găsi o listă a membrilor noştri aici: http://edf-feph.org/about-us/members/full-member

DESPRE EDF

Forumul european al dizabilității (EDF) este o organizaţie independentă, care reprezintă interesele a 80 de milioane de europeni cu dizabilităţi. Noi reunim organizațiile reprezentative ale persoanelor cu handicap din întreaga Europă. Suntem conduși de persoane cu dizabilităţi şi familiile acestora.

Introducere

Această broșură prezintă drepturile dvs. ca persoană cu dizabilități în Uniunea Europeană (UE). Vă va ajuta să înțelegeți modul în care funcționează UE (partea 1), istoria și evoluția drepturilor persoanelor cu handicap în UE (partea a 2-a) și drepturile pe care le aveți în temeiul legislației UE (părțile 3 și 4). Într-o situație în care drepturile vă sunt încălcate sau doriți mai multe informații, broșura oferă o listă a agențiilor la care vă puteți adresa (partea 5). În sfârșit, aceasta explică și provocările care persistă pentru persoanele cu dizabilități (partea 6).

Forumul european pentru persoanele cu dizabilități (EDF) a fost creat în 1997, pentru a se asigura că persoanele cu handicap au un cuvânt de spus în ceea ce privește deciziile la nivel european și internațional.

În colaborare cu organizațiile membre, EDF apără drepturile persoanelor cu handicap din întreaga Europă. Acesta promovează includerea persoanelor cu dizabilități în Europa. EDF susține că toți oamenii ar trebui să aibă dreptul de a fi tratați în mod egal, să aibă aceleași oportunități în viață, să facă alegeri, să participe la viața comunității și să aleagă unde și cu cine doresc să trăiască.

Această broșură reprezintă o contribuție la celebrarea celei de-a 20-a aniversări a EDF și prezintă progresele realizate în ceea ce privește legislația și politica UE relevante pentru persoanele cu dizabilități, prin compararea situației înainte și după 1997, anul în care a fost fondat EDF.

Partea 1

Ce este Uniunea Europeană?

Ca cetățean european sau persoană care locuiește într-o țară a UE, aveți dreptul să știți cum se fac legile și politicile UE. Dar ce este UE? Ce decizii poate lua? Cum ia UE aceste decizii?

Uniunea Europeană și instituțiile sale

Uniunea Europeană este o uniune economică și politică, care cuprinde 28 de țări europene, cunoscute sub numele de ,,state membre”. Luarea deciziilor la nivelul UE implică următoarele instituții:

• Consiliul European,

• Comisia Europeană,

• Parlamentul European și

• Consiliul Uniunii Europene.

Consiliul European este instituția UE care definește orientarea politică generală și prioritățile Uniunii Europene. Se compune din șefii de stat sau de guvern ai statelor membre, președintele Consiliului European și președintele Comisiei Europene.

Comisia Europeană este brațul executiv al UE. Propune noi legi, gestionează politicile UE, alocă fonduri UE și promovează interesul general al UE. Este numit și ,,gardian al tratatelor”, deoarece monitorizează dacă statele membre ale UE aplică corect legislația UE. Conducerea politică este asigurată de o echipă de 28 de comisari (câte una din fiecare țară UE) – condusă de președintele Comisiei. Funcționarea zilnică a afacerilor Comisiei se desfășoară de către personalul său, organizat în departamente cunoscute sub denumirea de DG-uri, fiecare responsabil pentru un anumit domeniu de politică.

Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene sunt responsabile pentru adoptarea legislației și luarea deciziilor politice, pe baza propunerilor Comisiei Europene.

Parlamentul European este compus din politicieni din fiecare stat membru, numiți Membrii Parlamentului European (deputați). Ei sunt aleși direct de alegătorii din UE la fiecare 5 ani. Membrii Parlamentului pot adresa Comisiei întrebări pentru a influența aspectele politice. Activitatea Parlamentului cuprinde două etape principale:

1. Comitetele – unde grupuri mai mici de deputați europeni discută aspecte specifice și pregătesc legislația;
2. Ședințe plenare – reuniuni ale tuturor deputaților în scopul a da un vot final cu privire la propunerea de legislație și la amendamentele propuse.

Intergrupul pentru problematica persoanelor cu dizabilități din cadrul Parlamentului European este o grupare informală a membrilor Parlamentului European (deputați) din toate naționalitățile și din majoritatea partidelor politice, care sunt interesate să promoveze politica în materie de handicap, atât în cadrul Parlamentului European, cât și la nivel național.

Consiliul Uniunii Europene coordonează politicile statelor membre în domenii specifice, cum ar fi ocuparea forței de muncă, educația, politicile economice și fiscale. Acesta este compus din miniștrii guvernului, din fiecare țară UE, în funcție de domeniul de politică în discuție. Statele membre ale UE împărtășesc președinția, care se rotește la fiecare 6 luni. De exemplu, în prima jumătate a anului 2018, Bulgaria a deținut președinția, urmată de Austria, în perioada iulie-decembrie 2018, România din ianuarie până în iunie 2019, iar Finlanda din iulie până în decembrie 2019.

Dacă doriți să știți când țara dvs. deține președinția UE, vă rugăm să verificați pagina web a Consiliului.
Există, de asemenea, mai multe comitete care oferă consiliere politică la nivelul UE. Cele mai relevante, care lucrează la drepturile persoanelor cu dizabilități sunt:

• Comitetul Economic și Social European (CESE), care reprezintă angajatori, sindicate și alte grupuri, cum ar fi asociațiile profesionale și comunitare, organizațiile de tineret, grupurile de femei, organizațiile persoanelor cu handicap, consumatori, agenți de protecție a mediului și alte grupuri de europeni.

• Comitetul Regiunilor (CoR), care are rolul de a se asigura că vocea autorităților regionale și locale este auzită. Este compus din primari, consilieri locali și alți reprezentanți ai autorităților locale.

Consultarea CESE și a CoR de către Comisie sau Consiliu este obligatorie în anumite cazuri; în altele, este opțională. Însă, din proprie inițiativă, CESE poate, de asemenea, să emită declarații privind anumite aspecte. Ele sunt numite avize. Avizele sunt apoi trimise Consiliului, Comisiei Europene și Parlamentului European pentru examinare.

Când poate UE să ia decizii?

Uniunea Europeană se bazează pe statul de drept. Fiecare acțiune a UE se întemeiază pe tratate care au fost aprobate în mod voluntar și democratic de către toate statele membre. Tratatele stabilesc obiectivele Uniunii Europene, regulile instituțiilor UE, modul în care sunt luate deciziile și relațiile dintre UE și statele membre. Uniunea Europeană este definită prin două tratate: Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Pentru mai multe informații, vizitați site-ul online al tratatelor UE.

Tratatele explică în ce domenii politice UE poate adopta legi și care domenii politice rămân responsabilitatea statelor membre. Pentru un număr limitat de domenii politice, UE are puterea exclusivă de a elabora legi (piața internă, uniunea monetară etc.). Pentru majoritatea domeniilor politice, UE împărtășește această putere de a lua decizii împreună cu statele membre (politică socială, protecție a consumatorilor, transport, etc.). Într-o a treia categorie, UE poate sprijini acțiunile și inițiativele statelor membre numai prin finanțare, cercetare și schimb de bune practici (turism, educație, cultură etc.).

Cum sunt luate deciziile UE?

Comisia Europeană propune noi inițiative ale legislației și politicii UE. Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene revizuiesc aceste propuneri și pot propune modificări aduse textului, numite amendamente. Odată ce se ajunge la un acord, propunerea este adoptată (aprobată) atât de Parlamentul European, cât și de Consiliul Uniunii Europene. Statele membre și Comisia aplică apoi deciziile luate.

Tipuri de legi

La nivelul Uniunii Europene, există diferite tipuri de legi și acțiuni legale. În unele cazuri, statele membre sunt obligate să acționeze (,,regulamente” și ,,directive”), în altele este opțională (,,recomandări”, ,,avize” și ,,comunicări”).

Regulamentele devin automat drept național. Directivele impun statelor membre să traducă sau să le ,,transpună” în legislația națională.

De exemplu, Regulamentul cu privire la drepturile persoanelor cu handicap de a călători cu avionul trebuie să fie aplicat în toate țările Uniunii Europene în același mod în care este scris.

O ,,directivă” trebuie încorporată în cadrul legislativ național, dar să permită țărilor să decidă asupra modului în care doresc să pună în aplicare legea. De exemplu, ,,Directiva 2000/78

CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă a fost implementată diferit de toate statele membre.

,,Comunicările” sunt documente politice care explică poziția UE în anumite aspecte. De exemplu, Comunicarea Comisiei Europene privind Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap: Un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere stabilește poziția și obiectivele pe termen lung ale UE în ceea ce privește handicapul.

În cele din urmă, ,,recomandările” și ,,avizele” sunt documente politice care nu sunt obligatorii pentru țările UE, dar au o pondere politică.

Partea 2

Înainte și după 1997: un punct de cotitură pentru drepturile persoanelor cu dizabilități în Europa

Comisia Europeană a adoptat un program european de acțiune, cunoscut ca Helios II, în perioada 1993-1996. Spre deosebire de predecesorii săi, Helios 0 și Helios I, acest program a avut o modalitate stabilită, formală, de consultare a persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor lor reprezentative. Acest așa-numit ,,organism consultativ” a fost compus din 12 consilii naționale ale persoanelor cu handicap, câte unul din fiecare stat membru în acel moment.
Acestea au fost selectate de Comisia Europeană. Organismul a sprijinit stabilirea priorităților programului și coordonarea programului.
Totuși, acest organism a fost limitat în activitatea și funcționarea sa. Organizațiile persoanelor cu handicap din Europa și-au dat apoi seama de importanța creării unei organizații independente. Prin urmare, în anul 1997, a fost creat Forumul european al dizabilității.
Anul 1997 a marcat un important punct de cotitură în politica europeană privind persoanele cu handicap. Pentru prima dată, UE a convenit că tratatele ar trebui să facă referire la dizabilitate. La adoptarea Tratatului de la Amsterdam, UE a primit puterea de a combate discriminarea bazată pe dizabilitate, printre alte motive de discriminare, cum ar fi sexul, originea
rasială sau etnică, religia sau convingerile, vârsta sau orientarea sexuală. (Articolul 19 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Partea 3

Cadrul UE privind drepturile persoanelor cu handicap

În dezvoltarea inițiativelor UE privind drepturile persoanelor cu dizabilități este important să se țină cont de aceste cadre juridice și de politici generale:

Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap

Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap (CRPD) este un tratat internațional referitor la drepturile omului, care precizează că toate persoanele cu dizabilități trebuie să se bucure de toate drepturile omului și de libertățile fundamentale. Această specifică faptul că toate persoanele cu dizabilități au dreptul de a participa la viața civilă, politică, economică, socială și culturală a comunității, la fel ca oricine altcineva. Convenția spune ce trebuie să facă autoritățile publice și private pentru a asigura și a promova respectarea deplină a acestor drepturi de către toate persoanele cu handicap.

CRPD a fost adoptată în 2006 de Organizația Națiunilor Unite și a devenit tratatul privind drepturile omului cel mai rapid ratificat. Convenția a fost, de asemenea, primul tratat internațional privind drepturile omului ratificat nu numai de țări, ci și de o organizație regională – Uniunea Europeană.

Toate statele membre ale UE și Uniunea Europeană au ratificat acest cadru juridic important. Prin participarea la Convenție, UE se angajează să pună în aplicare și să promoveze realizarea deplină a tuturor drepturilor omului pentru toate persoanele cu handicap, prin adoptarea de noi instrumente politice (legislație, politici și programe) și revizuirea politicilor existente, pentru a se asigura că respectă drepturile persoanelor cu dizabilități.

Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene

Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (Carta) reunește drepturile fundamentale ale tuturor celor care trăiesc pe teritoriul UE. Carta este obligatorie din punct de vedere juridic în UE. Aceasta înseamnă că toate instituțiile și organismele UE, inclusiv guvernele naționale, trebuie să respecte drepturile care figurează în Cartă, atunci când elaborează legislația și politica UE. La nivel național, factorii de decizie ar trebui să respecte Carta în momentul implementării legislației UE.

Carta prevede că ,,UE recunoaște și respectă dreptul persoanelor cu dizabilități de a beneficia de măsuri care să le asigure independența, integrarea socială și profesională, precum și participarea la viața comunității” (articolul 26). De asemenea, interzice orice discriminare pe bază de handicap (articolul 21).

Strategiile europene pentru personele cu dizabilități

Comisia Europeană a adoptat diverse strategii legate de politica privind persoanele cu dizabilități, inclusiv o listă de acțiuni concrete și un program cu privire la promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Strategia europeană pentru persoanele cu handicap a fost adoptată în 1996 și a pus bazele viitoarei legi și inițiative politice privind dizabilitatea. Această primă strategie vizează
identificarea și înlăturarea tuturor barierelor în calea egalității de șanse și realizarea participării depline a persoanelor cu dizabilități în toate aspectele vieții.

În 2003, Planul de acțiune european pentru persoanele cu dizabilități a fost adoptat ca urmare a Strategiei din 1996.

Pentru a contribui la punerea în aplicare a CRPD, Comisia a adoptat Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap, care se concentrează pe eliminarea barierelor în opt domenii principale: accesibilitate, participare, egalitate, ocuparea forței de muncă, educație și formare profesională, protecție socială, sănătate și acțiune externă. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul Comisiei Europene.

Fondurile structurale și de investiții europene

UE oferă finanțare pentru o gamă largă de proiecte și programe care acoperă domenii precum dezvoltarea regională și urbană, ocuparea forței de muncă și incluziunea socială, agricultura și dezvoltarea rurală, politicile maritime și de pescuit, cercetarea și inovarea și ajutorul umanitar.

Fondurile structurale și de investiții europene (ESIF) reprezintă a doua parte a bugetului UE. Pentru 2014-2020, aceste fonduri vizează, printre altele, îmbunătățirea accesibilității, combaterea sărăciei și excluziunea socială, precum și sporirea oportunităților de educație și de angajare pentru persoanele cu dizabilități în UE.

Regulamentul comun al ESIF prevede că, atunci când se utilizează banii UE, statele membre ale UE nu pot face discriminări împotriva persoanelor cu dizabilități și ar trebui să asigure accesibilitatea. Aceste două condiții (non-discriminare și accesibilitate) trebuie să fie îndeplinite în ceea ce privește pregătirea și implementarea fondurilor. Organizațiile reprezentative ale persoanelor cu handicap trebuie consultate, implicate și trebuie să primească sprijin. În plus, trebuie urmate mai multe reguli atunci când se utilizează bani provenind din fonduri UE specifice, cum ar fi Fondul Social European, Dezvoltarea Regională Europeană etc. Aceste norme promovează drepturile persoanelor cu dizabilități și includ o interdicție privind utilizarea acestor fonduri pentru a finanța îngrijirea instituțională.

Cronologie: Datele cheie

1997 – Forumul European al Dizabilității a fost creat.

1997 – Tratatele UE includ o referință la drepturile persoanelor cu dizabilități.

2000 – Adoptarea unei Directive UE privind egalitătea de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă.

2001 – Adoptarea Directivei UE privind autobuzele și autocarele, cu introducerea obligației ca toate autobuzele urbane noi să asigure accesul persoanelor cu handicap.

2003 – Este sărbătorit primul An european al persoanelor cu dizabilități și este adoptat primul plan de acțiune european 2003-2010 pentru persoanele cu handicap.

2006 – Adoptarea Regulamentului UE privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă atunci când călătoresc pe calea aerului.

2007 – UE semneză Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap.

2007 – Adoptarea regulamentului UE privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar, cu referire la drepturile persoanelor cu dizabilități și ale persoanelor cu mobilitate redusă.

2010 – Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu dizabilități a fost adoptată.

2010 – Adoptarea Regulamentului UE privind drepturile călătorilor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare, cu referințe la drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă.

2011 – Intrarea în vigoare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap la nivelul UE.

2011 – Adoptarea Regulamentului UE privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul, cu referințe la drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă.

2012 – Adoptarea Directivei care stabilește standarde minime privind drepturile, sprijinul și protecția victimelor infracțiunilor.

2013 – Erasmus + oferă studenților cu dizabilități un sprijin financiar suplimentar pentru a acoperi cheltuielile legate de dizabilitate atunci când studiază sau urmează cursuri de formare profesională într-o altă țară a UE.
2014 – Adoptarea condițiilor prealabile privind dezinstituționalizarea, accesibilitatea și nediscriminarea în regulamentul privind Fondurile Structurale și de Investiții Europene.
2016 – Adoptarea Directivei privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public
2018 – Toate țările UE fac parte din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap.

Partea 4

Care sunt drepturile dvs. în UE?

Tratatele UE garantează drepturile fundamentale tuturor cetățenilor UE – adică persoanelor care au cetățenia unui stat membru al Uniunii Europene:

• Libera circulație a persoanelor: Toți cetățenii unui stat membru UE au dreptul să călătorească, să lucreze, să studieze și să locuiască într-un alt stat membru.

• Libera circulație a mărfurilor: Bunurile produse într-un stat membru al UE pot fi vândute în alt stat membru, în anumite condiții.

• Libera circulație a serviciilor: Toți cetățenii au dreptul să ofere și să primească servicii

în alt stat membru.

• Libera circulație a capitalului: mișcarea capitalului și plățile nu pot să fie restricționate în statele membre. Pentru cetățenii UE, aceasta înseamnă, de exemplu, capacitatea de a deschide conturi bancare în străinătate sau de a achiziționa proprietăți, cum ar fi terenuri, case sau clădiri, într-o altă țară a UE.

S-au înregistrat progrese considerabile începând cu 1997, pentru a facilita libera circulație a persoanelor cu handicap. În această secțiune, puteți citi principalele beneficii și avantaje pe care le au astăzi persoanele cu dizabilități în UE.

Pe lângă libertățile care se aplică tuturor cetățenilor UE, legile UE acordă și drepturi de care pot beneficia persoanele ce trăiesc sau călătoresc în țările UE, care nu sunt cetățeni ai UE.

Drepturile pasagerilor

Dacă călătoriți cu avionul, cu trenul, cu vaporul sau cu autocarul (autobuzul de lungă distanță), aveți următoarele drepturi:

Dreptul la asistență

Persoanele cu dizabilități sau cu mobilitate redusă au dreptul la asistență gratuită în toate modurile de transport menționate mai sus. Aveți acest drept, chiar dacă handicapul dvs. nu este imediat evident pentru alte persoane. Rezervarea prealabilă referitoare la nevoile dvs. nu este obligatorie, dar se recomandă să se acorde un preaviz de 48 de ore pentru călătoria cu avionul, cu trenul și cu vaporul, precum și un preaviz de 36 de ore pentru călătoria cu autocarul, pentru a vă asigura că asistența este gata și pentru a evita perioadele lungi de așteptare.

Dacă nu faceți rezervarea în prealabil, transportatorul (de exemplu, compania feroviară) trebuie să facă ,,eforturi rezonabile” pentru a vă ajuta. De asemenea, aceștia nu pot refuza rezervarea sau îmbarcarea pe baza handicapului, cu excepția cazului în care este vorba de ,,motive de siguranță” sau vehiculul este prea mic pentru a se potrivi echipamentului de mobilitate. De asemenea, nu li se permite să ceară o dovadă a dizabilității.

Când călătoriți cu autocarul sau cu vaporul, aveți dreptul să călătoriți gratuit cu o persoană care să vă însoțească, la alegere, în cazul în care transportatorul vă obligă să fiți însoțiti din motive de siguranță, și altfel nu vă va permite să călătoriți. Aceasta înseamnă că persoana pe care o alegeți nu va trebui să plătească pentru a vă însoți.

Transportul aerian

Dacă vi se refuză îmbarcarea, întâmpinați întârzieri de peste 3 ore sau zborul dvs. este anulat sau suprarezervat, puteți alege să fiți dus la destinație prin diferite mijloace (de exemplu, o altă conexiune de zbor) sau să vi se ramburseze biletul, cu excepția cazului în care cauza anulării sau a întârzierii, nu a fost din vina companiei aeriene.

Dacă vi se refuză îmbarcarea, zborul dvs. este anulat sau ajunge la destinație cu întârziere de peste 3 ore, ați putea avea dreptul la o despăgubire între 250 și 600 de euro – în anumite condiții și în funcție de distanța zborului.

Pentru mai multe informații, consultați site-ul web al UE privind drepturile pasagerilor din transportul aerian și secțiunea site-ului privind călătoriile cu avionul referitoare la drepturile pasagerilor cu mobilitate redusă din UE.

Transportul feroviar

Dacă trenul dvs. are întârzieri mai mult de o oră, aveți posibilitatea de a alege între rambursarea biletului, continuarea călătoriei cu același tren sau servicii alternative de transport spre destinația dvs. Dacă alegeți să rămâneți în tren, aveți dreptul la despăgubiri – fie 25%, fie 50% din costul biletului, în funcție de durata întârzierii – cu excepția cazului în care cauza întârzierii a fost în afara sferei de control a companiei feroviare.

Vă rugăm să consultați site-ul web al UE privind drepturile pasagerilor din transportul feroviar și secțiunea site-ului privind călătoriile cu trenul referitoare la drepturile pasagerilor cu mobilitate redusă din UE.

Călătoria cu autocarul

În cazul în care călătoria pe o lungă distanță (mai mult de 250 km) pentru care ați făcut rezervare în prealabil este anulată sau plecarea este amânată mai mult de 2 ore, puteți obține o rambursare a costului biletului sau puteți fi transportat la destinație cât mai curând posibil, fără costuri suplimentare.

Dacă nu vi se oferă această opțiune în acel moment, puteți să depuneți reclamații ulterior și să solicitați o rambursare a biletului, plus o compensație în valoare de 50% din prețul biletului.

Pentru mai multe informații, vizitați site-ul web al UE privind drepturile pasagerilor cu autobuzul și autocarul și secțiunea site-ului privind călătoriile cu autobuzul referitoare la drepturile pasagerilor cu mobilitate redusă din UE.

Călătoriile cu vaporul (cu excepția croazierelor și a bărcilor de agrement)

Dacă călătoria este anulată sau plecarea este amânată mai mult de 90 de minute, puteți obține o rambursare a costului biletului, iar, dacă este necesar, o călătorie gratuită înapoi la punctul de plecare inițial sau puteți fi transportat la destinație cât mai curând posibil, fără costuri suplimentare. Dacă sosirea dvs. la destinație este amânată cu mai mult de o oră, aveți dreptul la despăgubiri (25% – 50%).

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul web al UE privind drepturile pasagerilor din transportul maritim și secțiunea site-ului referitor la călătoria cu vaporul privind drepturile pasagerilor cu mobilitate redusă.

Pentru toate cele patru moduri de transport, ați putea avea dreptul la băuturi răcoritoare, la mese, la comunicații (cum ar fi apeluri telefonice gratuite) și la șederea peste noapte, în funcție de distanța călătoriei și de întârziere.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați Europa dvs. – Drepturile pasagerilor.

Organismele naționale responsabile cu aplicarea (ONA) au fost înființate pentru a sprijini călătorii să își revendice drepturile. Pasagerii pot contacta ONA-urile dacă întâmpină probleme în timp ce călătoresc cu avionul, cu trenul, cu autocarul sau cu vaporul sau dacă companiile nu răspund atunci când pasagerul a depus plângere. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați partea 5 a acestei broșuri.

Cardul european de parcare pentru persoanele cu handicap

Dacă aveți mobilitate redusă din cauza unui handicap, ați putea solicita, în țara dumneavoastră de reședință, un card de parcare pentru persoanele cu handicap, care ar trebui să fie recunoscut în toate țările din UE.

Acest card de parcare ar trebui să vă ofere acces la o serie de drepturi și facilități de parcare specifice țării pe care o vizitați.

Ar trebui să primiți cardul de parcare de la autoritatea relevantă din țara în care locuiți.

Atunci când folosiți cardul, trebuie să îl plasați pe parbrizul vehiculului.

În plus, când utilizați cardul în altă țară din UE, puteți plasa alături de el pliantul aferent, afișând partea cu limba sau limbile vorbite în țara pe care o vizitați.

Egalitatea de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă

Persoanele cu dizabilități sunt protejate împotriva discriminării atunci când lucrează sau participă la cursuri de formare profesională, în special în ceea ce privește condițiile de salarizare și de muncă, precum și calitatea de membru al organizațiilor lucrătorilor sau angajatorilor. Legislația UE protejează, de asemenea, persoanele pe motive de sex, rasă, vârstă, orientare

sexuală și religie. Angajatorul este obligat să ofere cazare rezonabilă. Aceasta înseamnă că angajatorul trebuie să ia măsuri pentru adaptarea locului de muncă unui angajat cu dizabilități, cum ar fi eliminarea barierelor fizice, prin instalarea de rampe, facilitarea accesului angajaților cu deficiențe de vedere la tehnologiile informaționale sau modificarea timpilor de lucru pentru a satisface nevoile lucrătorilor cu dizabilități. Neîndeplinirea condițiilor rezonabile constituie o discriminare.

Pentru informații suplimentare, consultați Directiva 2000/78 / CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă.

Dacă ați fost discriminat în ceea ce privește accesul la un loc de muncă, vă rugăm să verificați partea 6 din ghid, pentru a ști cine vă poate ajuta.

Ca cetățean UE – cineva care are pașaportul unei țări UE – aveți dreptul să lucrați într-o altă țară a UE fără permis de muncă. Aveți aceleași drepturi ca și cetățenii țării gazdă în ceea ce privește accesul la muncă, asistența din partea serviciilor de ocupare a forței de muncă și sprijinul financiar pentru a vă ajuta să găsiți un loc de muncă. Pentru mai multe informații, vizitați site-ul web al Comisiei Europene ,,Munca într-o altă țară a UE”.

Puteți găsi posturi vacante în alte țări ale UE pe portalul european al locurilor de muncă EURES.

Accesarea prestațiilor de securitate socială

Atunci când vă deplasați în interiorul UE, plătiți numai contribuții de asigurări sociale într-o singură țară, la un moment dat. În general, veți primi, de asemenea, beneficii de securitate socială exclusiv din această țară.

UE dispune de reguli privind coordonarea securității sociale. Acest lucru nu înseamnă că există un singur sistem european de securitate socială. Aceasta înseamnă că puteți primi, pentru că sunteți într-o țară care vă poate plăti prestațiile de securitate socială, chiar dacă nu locuiți acolo. Toate țările sunt libere să decidă cine urmează să fie asigurat în conformitate cu legislația lor, ce beneficii sunt acordate și în ce condiții.

Aceste patru principii se aplică atunci când locuiți, studiați sau lucrați într-o altă țară a UE:

• Sunteți acoperit de legislația de asigurare socială a unei țări, la un moment dat – plătiți contribuții numai într-o singură țară.

• Aveți aceleași drepturi și obligații ca și cetățenii țării în care vă aflați (în cazul în care plătiți contribuții).

• Când solicitați o prestație, perioadele anterioare de asigurare, de muncă sau de ședere în alte țări sunt luate în considerare, dacă este necesar.

• Dacă aveți dreptul la o prestație în numerar dintr-o țară, puteți primi în general, chiar dacă locuiți într-o altă țară.

Pentru mai multe informații, consultați pagina de internet a Comisiei privind coordonarea securității sociale și Regulamentul 883/2004 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariații, cu lucrătorii care desfășoară activități independente și cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunității.

Învățământul superior și stagiile în străinătate

În calitate de cetățean UE, vi se permite să studiați la orice universitate din UE în aceleași condiții ca și cetățenii țării respective. Nu vi se poate refuza accesul la cursuri de formare sau la educație într-o altă țară a UE pe motivul naționalității.

Când te duci la o universitate dintr-o altă țară a UE, ești îndreptățit să plătești aceleași taxe ca și cetățenii țării respective. O altă posibilă sursă de finanțare pentru petrecerea unei părți a studiilor în străinătate este programul Erasmus + al UE.

Erasmus + promovează și sprijină studiul, formarea și voluntariatul într-o altă țară a UE. În calitate de participant cu dizabilități, puteți solicita o subvenție suplimentară pentru a acoperi cheltuielile legate de dizabilitate, cum ar fi asistența medicală, asistența de călătorie, persoana însoțitoare pentru studenții și personalul cu dizabilități, precum și cazarea adaptată. De asemenea, ar trebui să beneficiați de serviciile de asistență pe care instituția respectivă le oferă studenților și personalului local.

Pentru mai multe informații, vizitați pagina web a Comisiei Europene cu privire la Erasmus +  și Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a acțiunii „Erasmus +” : Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport.

Corpul Solidarității Europene este o inițiativă a UE care creează oportunități pentru tinerii cu vârste cuprinse între 17 și 30 de ani, să se angajeze voluntar sau să lucreze la proiecte în propria țară sau în străinătate, timp de până la un an.

Pentru mai multe informații, vizitați site-ul web al Corpului Solidarității Europene  și pagina web a Garanției pentru tineret a UE.

Accesul la justiție și drepturile dumneavoastră ca victimă a infracțiunilor

Victimele jignirilor și ale altor infracțiuni din UE pot beneficia de protecție, sprijin și acces la justiție în conformitate cu legislația UE, având dreptul:

• să înțeleagă și să fie înțelese: Comunicarea cu victimele trebuie să fie furnizată într-un limbaj simplu și accesibil. Forma de comunicare trebuie adaptată la nevoile specifice ale fiecărei victime (naționalitate, handicap, vârstă, limbă).

• la informații: autoritățile naționale oferă victimelor o serie de informații privind drepturile lor, cazul lor, precum și serviciile și asistența pe care le au la dispoziție. Informațiile trebuie furnizate de la primul contact avut cu o autoritate competentă și fără întârziere.

• la sprijin: accesul gratuit la servicii de asistență, care poate fi, de asemenea, confidențial. Sprijinul trebuie să includă atât servicii de asistență generală, cât și servicii de asistență specializate, cum ar fi adăposturi, sprijin pentru traume și consiliere, adaptate în mod special la diferite tipuri de victime.

• să participe la procedurile penale:

◦ pentru a fi informate dacă presupusul infractor nu va fi urmărit penal și nu va avea dreptul să facă apel dacă nu este de acord cu decizia.

◦ dreptul la despăgubire. Dacă se folosesc procedurile justiției restaurative în

sistemul național, există acum garanții pentru a asigura participarea sigură a victimelor.

• la protecție și la evaluare individuală: victimele trebuie să fie protejate atât de infractor, cât și de riscul unor daune suplimentare din partea sistemului de justiție penală. Nevoia de protecție se bazează pe o evaluare individuală.

Pentru o lectură ulterioară, consultați pagina web a Comisiei privind drepturile victimelor  și Directiva 2012/29 / UE din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor standarde minime privind drepturile, sprijinul și protecția victimelor infracțiunilor.

Drepturile dvs. ca suspect sau acuzat de o infracțiune

Persoanele suspectate sau acuzate de o infracțiune au, de asemenea, drepturi care trebuie respectate în toate țările UE:

• dreptul la informare,

• dreptul la interpretare și la traducere,

• dreptul de a avea un avocat,

• dreptul la prezumția de nevinovăție și de a fi reprezentat în proces, precum și

• dreptul la asistență juridică. Există, de asemenea, garanții speciale pentru copiii suspectați și acuzați în cadrul procedurilor penale.  De exemplu, copiii care sunt suspectați sau acuzați în cadrul unor cauze penale au dreptul la o evaluare individuală, care să identifice nevoile lor specifice în ceea ce privește protecția.
Pentru o lectură ulterioară, consultați pagina de internet a Comisiei privind drepturile suspectului și ale acuzatului.

Obținerea îngrijirii medicale în străinătate

În calitate de pacient din UE, puteți solicita un tratament medical într-o altă țară a UE și puteți avea dreptul la rambursarea costului tratamentului de către țara dvs. de origine. Aceasta acoperă costurile de asistență medicală, prescrierea și livrarea medicamentelor și dispozitivele medicale.

Rambursarea va depinde de costurile acestui tratament în țara dvs. În țările din UE în care îngrijirea este gratuită, pacienții trebuie să fie informați cu privire la rambursarea lor.

Aveți următoarele drepturi:

• Dacă aveți dreptul la un tratament în țara de origine, atunci aveți dreptul la rambursarea lui atunci când îl primiți în altă țară.

• Nivelul de rambursare va fi până la costurile acelui tratament în țara dvs. de origine. Dacă tratamentul este mai ieftin în străinătate, rambursarea va reflecta prețul real al tratamentului.

• Puteți alege un furnizor de servicii medicale publice sau private.

• Pentru anumite tratamente (anumite servicii în ambulatoriu sau înalt specializate), vi se poate cere să obțineți autorizație de la casa de sănătate din țara dvs. înainte de a primi tratamentul în străinătate.

• Aveți dreptul să fiți informat de țară cu privire la tarifele de rambursare.

• Dacă vă confruntați cu o perioadă de așteptare medicală nejustificată pentru tratament la domiciliu, trebuie acordată o autorizație. În acest caz, puteți avea chiar dreptul la un nivel mai ridicat de acoperire pentru costurile de asistență

medicală.

În unele cazuri, trebuie să solicitați o autorizare prealabilă:

• Îngrijire medicală care implică șederea în spital peste noapte.

• Servicii de îngrijire medicală extreme de specializate și cu costuri reduse.

• Cazuri serioase și specifice legate de calitatea sau siguranța furnizorului de

îngrijire.

Puteți solicita în prealabil permisiunea autorității naționale de sănătate responsabile de rambursare. Statele membre trebuie să stabilească în mod public care tratamente sunt supuse unei astfel de autorizări.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați punctul de contact național și să vizitați pagina de internet a Comisiei Europene privind asistența medicală transfrontalieră, ghidul referitor la drepturile pacienților și Directiva 2011/24 / UE privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere.

Cumpărăturile în străinătate

Sunteți protejați de legislația UE atunci când faceți cumpărături într-o altă țară din UE.

Aceasta include protecția în mai multe etape ale achiziției.

Contracte

Ori de câte ori cumpărați un produs sau un serviciu în UE, vânzătorul trebuie să vă furnizeze informații clare, corecte și ușor de înțeles despre produs sau serviciu înainte de a efectua achiziția. Contractele trebuie să fie redactate în limbaj simplu și ușor de înțeles și nu pot conține clauze contractuale abuzive.

Pentru mai multe informații, consultați pagina web a UE privind informațiile contractuale.

Prețuri

În calitate de cetățean UE, nu puteți fi taxat c-un preț mai mare atunci când cumpărați produse sau servicii din cauza naționalității sau țării dvs. de reședință. Unele diferențe de preț pot fi justificate dacă se bazează pe criterii obiective, altele decât naționalitatea. Când cumpărați bunuri sau servicii în UE, trebuie să fiți clar informați cu privire la prețul total, inclusiv toate taxele și costurile suplimentare. Vânzătorii din UE nu au voie să vă perceapă taxe suplimentare pentru utilizarea cardului dvs. de credit sau de debit.

Regulile UE privind prețurile se aplică și în cazul în care cumpărați bilete de călătorie, cum ar fi zboruri sau bilete de tren, fie online, fie în persoană. Aceasta înseamnă că atunci când vă cumpărați biletele, toate taxele, plățile și tarifele trebuie să fie incluse și să apară în prețul total de la începutul procesului de rezervare. Acest lucru vă facilitează compararea prețurilor cu alți operatori de turism. Eventualele suplimente opționale (cum ar fi asigurarea de călătorie) trebuie să fie clar indicate ca atare și sugerate numai pe baza opțiunii.
Pentru mai multe informații, consultați pagina web a UE privind prețurile.

Returnări

În conformitate cu normele UE, un vânzător trebuie să repare, să înlocuiască, să reducă prețul sau să vă dea o rambursare dacă mărfurile pe care le-ați cumpărat se dovedesc a fi defecte sau nu arată și nu funcționează așa cum este afișat. Dacă ați cumpărat un bun sau un serviciu online sau în afara unui magazin (prin telefon, prin poștă, de la un agent de vânzări din ușă în ușă), aveți, de asemenea, dreptul de a anula și returna comanda în termen de 14 zile, din orice motiv și fără nici o justificare.

Pentru mai multe informații, consultați pagina web a UE privind returnările.

De asemenea, puteți citi Directiva 2011/83 / UE din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor.

Accesibilitatea serviciilor publice și private

Informațiile digitale ale organismelor din sectorul public

În conformitate cu legislația UE, statele membre ale UE sunt obligate să se asigure că toate site-urile web și aplicațiile mobile ale organismelor din sectorul public sunt accesibile, cum ar fi cele ale consiliului local sau ale ministrului justiției. Legea permite un acces mai bun la site-urile web și la aplicațiile mobile ale serviciilor publice – cu o serie de excepții (de exemplu, posturile de televiziune, difuzarea în direct prin internet). De asemenea, este necesar ca site-urile web și aplicațiile mobile din sectorul public să includă un mecanism de feedback, pentru ca utilizatorii să solicite o alternativă accesibilă atunci când un anumit conținut nu este accesibil. Acest mecanism de feedback poate fi un formular, o adresă de e-mail etc. Trebuie să afișeze un document (pagină web sau altceva) cu informații despre accesibilitatea site-ului sau a aplicației

mobile. Toate site-urile web trebuie să fie accesibile până la 23 septembrie 2020. Toate aplicațiile mobile trebuie să fie accesibile până la data de 23 iunie 2021.

De asemenea, ar trebui să existe un organism public național responsabil cu accesibilitatea pe web și pe mobil, la care utilizatorii pot apela dacă site-ul sau proprietarii de aplicații nu răspund la feedbackul lor. De asemenea, statele membre trebuie să monitorizeze și să raporteze cu privire la accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile de către statele membre. Aceste rapoarte trebuie să fie publice.

Pentru mai multe informații, consultați Directiva 2016/2102 din 26 octombrie 2016 privind accesibilitatea site-urilor Web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public.

Puteți afla mai multe detalii despre modul în care această legislație ar trebui introdusă în legislația și practica națională, în setul de instrumente EDF cu privire la transpunerea directivei privind accesibilitatea web.

Comunicare electronică

Regulile comunicațiilor electronice ale UE asigură că persoanele cu dizabilități beneficiază de acces echivalent și de posibilitatea de a-și alege serviciile de telefonie (telefoane fixe, telefoane mobile, etc.). Furnizorii trebuie să ofere tehnologii și servicii de asistență relevante persoanelor cu dizabilități, cum ar fi serviciile de interpretare și serviciile de retransmisie, astfel încât toți să poată comunica în condiții egale cu ceilalți.

De asemenea, puteți apela numărul european de urgență 112 de la orice tip de telefon, oriunde v-ați afla în Europa. De asemenea, trebuie să garanteze faptul că accesul persoanelor cu handicap la serviciile de urgență este echivalent cu cel pe care îl au alte persoane.

Pentru mai multe informații, consultați pagina web referitoare la normele UE privind 112.

Servicii audiovizuale

Legislația UE asigură ca furnizorii de servicii mass-media audiovizuale, adică canalele TV, atât cele publice, cât și cele comerciale, precum și platformele video la cerere (cum ar fi Netflix), să-și facă serviciile în mod treptat mai accesibile persoanelor cu dizabilități. Aceasta înseamnă că trebuie să existe mai multe subtitrări pentru persoanele cu deficiențe de auz, descriere audio, interpretare în limbajul semnelor și subtitrări audio privind conținutul audiovizual european.

Pentru mai multe informații, consultați pagina de internet a Comisiei cu privire la Directiva privind serviciile mass-media audiovizuale  și Directiva 2010/13/ UE din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale.

Directiva este în prezent deschisă pentru revizuire. Odată ce aceasta este adoptată de Parlament și de Consiliu, statele membre ale UE vor avea la dispoziție 21 de luni pentru a o ,,transpune” în legislația națională. Punerea în aplicare a dispozițiilor privind accesibilitatea va depinde de fiecare stat membru.

Drepturi electorale

Toți cetățenii UE au dreptul de a vota și de a candida la alegerile pentru Parlamentul European în țara lor de origine sau, dacă locuiesc într-o altă țară a UE, pot alege să voteze și să candideze, în aceleași condiții ca și cetățenii țării respective.

Cetățenii UE care locuiesc într-o altă țară a UE au, de asemenea, dreptul de a vota și de a candida la alegerile locale din țara în care trăiesc, din nou în aceleași condiții ca și cetățenii acelei țări.

Pentru mai multe informații, vizitați pagina web a Comisiei privind drepturile electorale.

Cardul UE pentru dizabilitate

Cardul european pentru dizabilitate (cunoscut anterior sub denumirea de card european pentru mobilitate) este un proiect-pilot al Comisiei Europene. A fost lansat în 2013 și se desfășoară în prezent în opt țări UE: Belgia, Cipru, Estonia, Finlanda, Italia, Malta, România și Slovenia.

Scopul cardului este de a facilita călătoria într-un alt stat membru pentru persoanele cu dizabilități. Acest card va permite persoanelor cu handicap să aibă acces la anumite drepturi specifice, mai ales în domeniile culturii, agrementului, sportului și transportului, în aceleași condiții ca și cetățenii cu dizabilități din țara respectivă. Cardul era un proiect-pilot în momentul publicării acestei broșuri.

Pentru informații actualizate, consultați site-ul web al Comisiei Europene privind Cardul European pentru dizabilitate.

Partea 5

Apărarea drepturilor dvs. și căutarea unei căi de atac

Ce se întâmplă dacă nu vă puteți exercita drepturile UE? Sau dacă sunteți discriminați? În această parte, puteți găsi câteva căi pentru găsirea unei soluții sau căutarea unei căi de atac.

Este important să depuneți o plângere atunci când sunteți discriminați. Acest lucru vă poate ajuta în căutarea unei căi de atac. De asemenea, aceasta va permite factorilor de decizie la nivel național și european să înțeleagă mai bine în ce măsură persoanele cu dizabilități se confruntă cu discriminare în viața cotidiană.

Equinet

Rețeaua europeană a organismelor de egalitate reunește 46 de organizații din 34 de țări europene, care sunt împuternicite să contracareze discriminarea pe o serie de criterii, inclusiv vârsta, handicapul, sexul, rasa sau originea etnică, religia sau credința și orientarea sexuală.

Equinet – rețeaua de organisme naționale pentru promovarea egalității – reprezintă instituții naționale care cresc gradul de conștientizare, promovează egalitatea și deseori se ocupă de plângeri atunci când un individ este discriminat.

Puteți găsi numele și datele de contact ale organismului de promovare a egalității din țara dvs. în cadrul Ghidului european al organismelor de promovare a egalității.

Date de contact:

138 Rue Royale/Koningsstraat 1000 Brussels

Tel: +32 2 212 3182

Email: info@equineteurope.org

Ghidul European al organismelor de promovare a egalității:

http://www.equineteurope.org/-Equinet-Members-

Organismele naționale responsabile cu aplicărea (ONA) pentru drepturile pasagerilor

Normele UE obligă statele membre să creeze ,,organisme naționale de aplicare”, al căror rol este de a verifica dacă operatorii de transport tratează toți pasagerii în conformitate cu drepturile lor. Pasagerii care consideră că drepturile lor în temeiul regulamentului nu au fost respectate ar trebui să contacteze organismul din țara în care a avut loc incidentul. Există un anumit ONA pentru fiecare din regulamentele privind drepturile pasagerilor.

Pentru mai multe informații, puteți consulta lista organismelor naționale responsabile cu aplicarea (ONA).

Europa ta

Site-ul web al Comisiei Europene ,,Europa ta” oferă consiliere cetățenilor UE și familiilor acestora cu privire la călătorii, muncă și pensionare, vehicule, formalități de ședere, educație și tineret, sănătate, familie și consumatori.

Pentru mai multe informații, vizitați site-ul web ,,Europa ta”.

Centrul ,,Europe Direct”

Informațiile din toate limbile oficiale ale Uniunii Europene sunt disponibile pe site-ul centrului ,,Europe Direct”.

Serviciul European pentru Acțiune Cetățenească (ECAS), „Europa ta – Consiliere”

„Europa ta – Consiliere” este un serviciu al UE care oferă consultanță publicului, prin intermediul unei echipe de consilieri juridici ai Serviciului european pentru acțiune cetățenească. Se compune dintr-o echipă de aproximativ 60 de avocați independenți care își desfășoară activitatea în toate cele 24 de limbi oficiale ale UE și sunt familiarizați atât cu legislația UE, cât și cu legislațiile tuturor țărilor UE.

Serviciul „Europa ta – Consiliere” răspunde întrebărilor adresate de cetățeni sau de întreprinderi cu privire la drepturile lor personale la nivelul UE.

Experții răspund la întrebări într-o singură săptămână, gratuit și în limba aleasă de utilizator. Anchetele pot fi trimise fie prin intermediul unui formular online, fie prin telefon (00800 6 7 8 9 10 11).

Date de contact:

European Citizen Action Service

77, Avenue de la Toison d’Or

B-1060 Brussels, Belgium

Tel: +32 (0) 2 548 04 90

Email: info@ecas.org

Comisia Europeană

Dacă credeți că guvernul din țara dvs.a încălcat legea UE, puteți să depuneți o plângere la Comisie. Ei au o parte specială a site-ului lor cu toate informațiile.
Pagina principala: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/

Date de contact:

Secretary-General

B-1049 Brussels BELGIUM

Fax: +32 2 296 4335

Ombudsmanul european

Ombudsmanul European este un organism independent și imparțial care deține responsabilitatea administrației UE pentru acțiunile sale. Ombudsmanul investighează plângerile

privind cazurile de administrare defectuoasă de către instituțiile, organele, birourile și agențiile UE. Ombudsmanul poate constata o administrare defectuoasă în cazul în care o instituție nu respectă drepturile fundamentale, normele sau principiile juridice sau principiile bunei administrări. Ombudsmanul european poate să se ocupe doar de plângerile privind administrația UE, și nu de plângerile privind administrațiile naționale, regionale sau locale, chiar dacă plângerile se referă la chestiuni legate de UE.

Date de contact:

1 avenue du Président Robert Schuman

CS 30403

F – 67001 Strasbourg Cedex

Tel. +33 (0)3 88 17 23 13

Fax. +33 (0)3 88 17 90 62

Website: http://www.ombudsman.europa.eu

Comitetul Națiunilor Unite pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități

Protocolul opțional la Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap este un instrument juridic suplimentar pentru punerea în aplicare a CRPD. Protocolul permite indivizilor și grupurilor de indivizi să adreseze plângeri Comitetului CRPD în legătură cu situațiile în care drepturile lor în temeiul CRPD nu sunt respectate. 22 dintre cele 28 de state membre ale UE au ratificat protocolul opțional. Uniunea Europeană nu a ratificat-o încă.

Pentru mai multe informații despre Protocolul opțional și despre procedura comunicărilor individuale, consultați pagina web a Organizației Națiunilor Unite.

Date de contact:

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

Palais Wilson

52 rue des Pâquis
CH-1201 Geneva, Switzerland

Telephone: +41 22 917 9220

Email: InfoDesk@ohchr.org or civilsociety@ohchr.org

Comisia pentru petiții – Parlamentul European

Obiectivul Comisiei pentru petiții din cadrul Parlamentului European este de a vă oferi posibilitatea să vă exercitați dreptul fundamental de a adresa petiții și să comunicați cu Parlamentul European, așa cum este prevăzut în Tratatul de la Lisabona și în Carta Drepturilor Fundamentale a UE. Puteți trimite propria petiție în format electronic sau pe hârtie și puteți furniza informații privind petițiile deja primite de Comisie. Petiția și informațiile dvs. permit Parlamentului ,,să verifice situația reală” cu privire la modul în care sunt puse în aplicare legile UE.

Date de contact:

Petiția Portal Web:

https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/en/home

Curtea Europeană de Justiție

Curtea Europeană de Justiție interpretează legislația UE pentru a se asigura că este aplicată în același mod în toate țările și soluționează litigiile juridice dintre guvernele UE și instituțiile UE. Persoanele fizice, companiile și organizațiile pot să sesizeze Curtea de Justiție în cazul în care consideră că drepturile lor au fost încălcate de o instituție a UE.

Date de contact:

The European Court of Justice

Boulevard Konrad Adenauer

2925 Luxembourg

Tel + 352 4303 1

Fax:+352 4303 2600

Website: http://curia.europa.eu/

Contact Form: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5133/

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)

Agenția pentru Drepturi Fundamentale este centrul de expertiză al UE în domeniul drepturilor fundamentale. Agenția contribuie la protejarea drepturilor fundamentale ale persoanelor care trăiesc în UE.

Agenția a efectuat cercetări și colectări de date privind drepturile persoanelor cu handicap cu privire la o gamă de chestiuni.

Pentru mai multe informații: http://fra.europa.eu/en/theme/people-disabilities.

European Union Agency for Fundamental Rights

Schwarzenbergplatz 11

A-1040 Vienna, Austria

E-mail: information@fra.europa.eu

Tel: +43 1 580 30 – 0

Consiliul Europei

Consiliul Europei este o organizație internațională, independentă de Uniunea Europeană, formată din 48 de țări europene. Scopul său este de a apăra drepturile omului și democrația în Europa. De la înființarea sa în 1949, Consiliul Europei a adoptat mai multe tratate privind drepturile omului, care se aplică și persoanelor cu handicap, cum ar fi Convenția europeană a drepturilor omului, Carta socială europeană și Convenția privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor.

Date de contact:

Council of Europe

Avenue de l’Europe
F-67075 Strasbourg Cedex, France

Tel. +33 (0)3 88 41 20 00

Website: https://www.coe.int/en/web/portal

Forumul European al Dizabilității

EDF are organizații membre în aproape toate țările UE, care vă pot oferi sfaturi cu privire la locul unde puteți merge atunci când aveți o plângere. Puteți găsi lista completă a membrilor EDF pe pagina web a EDF. Secretariatul EDF de la Bruxelles vă poate oferi sfaturi cu privire la legislația și politica UE privind drepturile persoanelor cu handicap.

De asemenea, vă puteți gândi să deveniți membru al organizației reprezentative a persoanelor cu dizabilități din țara dvs., pentru a vă sprijini drepturile atât la nivel național, cât și la nivelul UE.

Partea 6

Privind spre viitor: provocări care persistă și recomandări

Provocări actuale

După cum ați putut citi în capitolele de mai sus, s-au înregistrat progrese semnificative pentru persoanele cu handicap din UE în ultimele două decenii. Cu toate acestea, rămân multe de făcut, astfel încât toate persoanele cu dizabilități să beneficieze de drepturile lor ca orice alt cetățean al UE.

Multe drepturi există numai pe hârtie. Sunt necesare mai multe acțiuni, finanțări și aplicări ale legislației existente, pentru a transforma drepturile tuturor persoanelor cu dizabilități în realitate.

Alte provocări persistă. Ca persoană cu dizabilități în UE, nu vă puteți mișca liber în cadrul UE, așa cum alte persoane o pot face. S-ar putea să vă confruntați cu bariere atunci când studiați, căutați un loc de muncă, călătoriți, cumpărați bunuri și servicii sau pur și simplu accesați informații în UE.

Motivele acestor bariere în calea liberei circulații sunt nenumărate. Produsele și serviciile principale nu sunt încă pe deplin accesibile. Nu toate trenurile, autobuzele sau stațiile sunt pe deplin accesibile și nu vă permit să călătoriți fără probleme în întreaga UE. Nu puteți cumpăra echipamente de mobilitate și alte tehnologii de asistență în orice țară din UE pe care o doriți. De asemenea, unele servicii nu vă sunt accesibile, cum ar fi serviciile bancare sau asigurarea de călătorie. Cu alte cuvinte, UE nu dispune încă de standardizarea și operabilitatea acestor bunuri și servicii în UE.

Ar putea fi dificil să vă transferați prestațiile de securitate socială din țara dvs. de origine în cea spre care vă deplasați pentru muncă, studiu etc.

Chiar și atunci când vă mutați definitiv într-o altă țară, s-ar putea să aveți dificultăți în ceea ce privește recunoașterea statutul de dizabilitate și s-ar putea să vă confruntați cu probleme birocratice suplimentare.

De exemplu, tinerii cu dizabilități care activează voluntar sau lucrează într-o altă țară din UE își pierd indemnizația de invaliditate atunci când solicită finanțare în cadrul programului european „Schema de Garanție pentru Tineri”.

De asemenea, v-ați putea confrunta cu dificultăți atunci când călătoriți cu avionul, cu trenul, cu barcă sau cu autobuzul, chiar dacă UE dispune de o legislație vastă privind drepturile pasagerilor. De exemplu, există o limită cu privire la responsabilitatea transportatorului și a numărului de compensații pe care le puteți obține pentru echipamentele de mobilitate deteriorate sau pierdute atunci când călătoriți cu avionul. În plus, nu este clar cât de mulți utilizatori de scaune rulante, câini ghid și copii sub 2 ani pot lua același zbor. În calitate de pasageri de tren, regulamentul UE nu precizează intervalul orar în care veți primi asistență. Operatorii de transport sunt în continuare capabili să evoce ,,motive de siguranță” pentru a vă refuza îmbarcarea.

Ca persoană cu dizabilități, este posibil să vă fi pierdut capacitatea juridică, totală sau parțială. Aceasta înseamnă că un judecător a decis că nu puteți acționa în mod legal și că nu puteți lua decizi singuri. Judecătorul ar fi putut numi pe altcineva să ia aceste decizii în locul dvs. Este posibil să nu puteți semna un contract de muncă sau un contract de închiriere și să nu puteți cumpăra o casă, să vă căsătoriți, să mergeți în instanță, să votați sau să candidați la alegeri. Acest lucru va avea, de asemenea, un impact asupra drepturilor de care ar trebui să beneficiați în temeiul legislației UE.

În ceea ce privește votarea, persoanele cu dizabilități se confruntă încă cu proceduri de vot inaccesibile, inclusiv informații și secții de vot inaccesibile.
Legislația UE vă protejează împotriva discriminării la locul de muncă și în ceea ce privește formarea profesională. Cu toate acestea, nu vă oferă aceeași protecție în ceea ce privește transportul public, locuințe, servicii de asigurări, educație, îngrijire medicală și protecție socială.

S-ar putea să întâmpinați dificultăți în privința găsirii unui loc de muncă pe piața liberă a muncii. Doar 47,9% dintre persoanele cu dizabilități sunt angajate, comparativ cu 71,5% dintre persoanele fără dizabilități. Cu toate acestea, femeile cu dizabilități sunt excluse într-o proporție mai mare de pe piața muncii. Singura opțiune pentru multe persoane cu handicap este de a lucra în ateliere protejate din UE, deoarece acestea sunt adesea singurele locuri de muncă unde se oferă cazare rezonabilă.Totuși, persoanele cu handicap nu beneficiază de salarii sau acestea sunt foarte mici în astfel de locuri. Mai mult, persoanele cu dizabilități își pot pierde indemnizația de invaliditate atunci când lucrează ca salariați sau ca persoane ce desfășoară o activitate independentă, ceea ce constituie un obstacol în calea accesului acestora la un loc de muncă.

De obicei, UE nu se consultă cu dvs. sau cu organizația dvs. reprezentativă atunci când ia decizii cu privire la viața dumneavoastră. Nu toate noile legi și politici adoptate de UE includ persoanele cu dizabilități și drepturile lor. De asemenea, UE nu dispune de o agenție puternică și cu resurse adecvate, care să promoveze drepturile persoanelor cu dizabilități și să coordoneze activitatea tuturor instituțiilor și agențiilor UE în ceea ce privește handicapul.

Recomandări

• UE și toate instituțiile sale ar trebui să consulte sistematic și îndeaproape și să implice în mod activ persoanele cu dizabilități și organizațiile reprezentative ale acestora în toate deciziile luate, care le afectează viața.

• UE ar trebui să protejeze toate persoanele cu handicap împotriva discriminării în toate domeniile vieții, inclusiv protecția socială (securitate socială și avantaje

sociale), îngrijire medicală și reabilitare, educație și acces la bunuri și servicii (cum ar fi locuințele, transportul și asigurările).

• UE ar trebui să se asigure că toate bunurile și serviciile care circulă în cadrul UE

și pe piață sunt accesibile persoanelor cu dizabilități. Este necesar să se adopte un puternic Act european privind accesibilitatea, care să includă, printre altele, mai multe domenii politice, inclusiv transportul, mediul construit, serviciile de urgență și tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC).

• UE ar trebui să comunice tuturor țărilor UE că toate persoanele cu dizabilități, indiferent de capacitatea lor juridică, ar trebui să beneficieze de drepturile UE în ceea ce privește accesul la justiție, bunuri și servicii, operațiuni bancare și ocuparea forței de muncă, sănătate, votare și drepturile consumatorilor. Ar trebui să interzică orice discriminare din partea țărilor UE împotriva persoanelor cu handicap în ceea ce privește exercitarea acestor drepturi și accesul la aceste servicii pe baza handicapului și /sau a statutului de capacitate juridică. Mai mult, ar trebui să solicite țărilor UE să caute și să asigure consimțământul în cunoștință de cauză al persoanelor cu dizabilități prin intermediul unor informații accesibile și prin mecanisme de consimțământ accesibile.

• UE ar trebui să promoveze o coordonare mai puternică a sistemelor de securitate socială între țările UE, pentru a vă asigura că vă puteți transfera prestațiile de asigurare socială, pensia de invaliditate și indemnizația de însoțitător, în alte țări, atunci când doriți să călătoriți, să locuiți, să studiați sau să lucrați acolo.

• UE ar trebui să se asigure că toate persoanele cu handicap pot călători liber pe întreg teritoriul UE, utilizând sisteme de emitere a biletelor și de transport accesibile. Ar trebui să existe asistență de calitate oferită la aeroporturi, în stații de autobuz / gară și porturi. Restricțiile la cumpărarea de produse și servicii care sporesc mobilitatea personală ar trebui eliminate.

• UE ar trebui să crească gradul de sensibilizare față de persoanele cu dizabilități și cu privire la drepturile și capacitatea acestora de a trăi și de a lucra în societate. De asemenea, ar trebuie să fie promovate asistența personalizată, cursurile de formare și susținerea reciprocă, deoarece ajută persoanele cu dizabilități să-și cunoască drepturile.

• Toți banii UE cheltuiți în statele membre, la frontierele sale și în întreaga lume, ar trebui să producă medii, produse și servicii pe deplin accesibile și incluzive
(construite și digitale). Persoanele cu dizabilități și organizațiile lor reprezentative ar trebui să fie consultate și incluse în acest proces.

Contactați Secretariatul EDF

Scrieți tweet-uri despre experiențele dvs bune sau rele privind accesibilitatea în Europa la @edfaccess
Scrieți tweet-uri despre experiențele dvs ca persoană cu dizabilități în Europa la @MyEDF

Alte întrebări?

Tel: +32 (0) 2 282 46 00

Email: info@edf-feph.org

Email: info@edf-feph.org

One Comment

  1. Carolina Gleveșeanu

    Foarte util, și foarte frumos ce scrie aici. Dar cum rămâne cu persoanele cu dizabilități din România care sunt discriminate de instituțiile bancare atunci când vor să-și deschidă un cont curent în care să-și primească prestațiile sociale și alte venituri? Spre exemplu, mai toate băncile din România, invocă un fragment din articolul 95 din legea nr. 36 per 1995 legea notarilor publici, și obligă persoana cu dizabilități, să împuternicească printr-o procură notarială, o altă persoană care să semneze pentru deschiderea acelui cont curent. Precizez că această procură notarială, se redactează de către notarul public, în prezența a 2 martori. Mă întreb: Nu ar fi fost mai bine ca nevăzătorii, căci despre ei este vorba, să fie pur și simplu ajutați să facă o simplă semnătură decât să fie obligați să meargă la notar, să caute 2 martori și să împuternicească o altă persoană să-i pună o semnătură pe un act pentru deschiderea unui cont curent la o bancă?

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.