Parlamentarii au introdus în legea educației obligativitatea ca școlile să se echipeze cu lifturi, pentru copiii cu dizabilități locomotorii, sau să organizeze orele în clasele de la parter.

Legea învățământului se modifică, pentru copiii cu cerințe educaționale speciale sau nedeplasabili din motive medicale, se poate organiza învățământ la domiciliu sau pe lângă unitățile de asistență medicală. În mod excepțional, pentru copiii cu dizabilități locomotorii, se vor achiziționa elevatoare sau procesul instructiv educativ se va desfășura în mod obligatoriu într-o sală de clasă la parterul unității, în vederea integrării acestora în învățământul cu frecvență! Cuantumul minim al bursei de performanţă, al bursei de merit, al bursei de studiu şi al bursei de ajutor social se stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului, iar bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.

Proiectul de modificare a legii învățământului a fost inițiat de senatorul de Vâlcea, Bogdan Matei, actualul ministru al tineretului și sportului, alături de senatorul Ioan Narcis Chisăliță, proiect care a fost adoptat și publicat în Monitorul Oficial nr. 53 din 21 ianuarie 2019.

LEGE nr. 38 din 17 ianuarie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 53 din 21 ianuarie 2019

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 25, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale sau nedeplasabili din motive medicale se poate organiza învăţământ la domiciliu sau pe lângă unităţile de asistenţă medicală. Pentru copiii cu dizabilităţi locomotorii, în vederea integrării acestora în învăţământul cu frecvenţă, se vor achiziţiona elevatoare sau procesul instructiv-educativ se va desfăşura într-o sală de clasă situată la parterul unităţii.”

2. La articolul 65, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:
„(6^1) Ministerul Educaţiei Naţionale în colaborare cu Ministerul Sănătăţii elaborează o strategie privind educaţia pentru sănătate şi nutriţie până la data de 31 decembrie 2019. Strategia va fi transpusă în planurile-cadru de învăţământ începând cu anul şcolar 2020-2021.”

3. La articolul 82, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 82
(1) Elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat beneficiază lunar de burse de performanţă, de burse de merit, de burse de studiu şi de burse de ajutor social.”

4. La articolul 82, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
„(1^1) Cuantumul minim al bursei de performanţă, al bursei de merit, al bursei de studiu şi al bursei de ajutor social se stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului.
(1^2) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
FLORIN IORDACHE
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
IULIAN-CLAUDIU MANDA

Bucureşti, 17 ianuarie 2019.
Nr. 38.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.