Peste 80 de milioane de persoane cu dizabilități trăiesc în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, majoritatea campaniilor electorale nu țin cont de nevoile de accesibilitate ale persoanelor cu dizabilități fizice, senzoriale, intelectuale sau psihosociale.

Persoanele cu handicap sunt private de dreptul de a vota și de a participa la alegeri din cauza numeroaselor bariere privind accesibilitatea: scări în secțiile de votare, informații greu de înțeles, lipsa subtitrărilor și instrucțiuni de vot care nu sunt accesibile (fonturi mici, fără să fie în Braille etc).

Delegații celei de-a patra ediții a Parlamentului European al Persoanelor cu Dizabilități (EPPD), reprezentând mișcarea europeană pentru persoanele cu dizabilități, au adoptat la Bruxelles, pe 6 decembrie 2017, un manifest privind alegerile europene din 2019.

Acest manifest solicită:

• Alegeri accesibile și inclusive

EDF solicită liderilor politici ai UE să se asigure că persoanele cu dizabilități își pot exercita dreptul de a vota și de a candida la alegeri, prin intermediul următoarelor acțiuni:

• Asigurarea dreptului persoanelor cu dizabilități de a vota și de a candida la alegeri, așa cum este garantat de art. 29 din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap (CRPD), care prevede că toate persoanele cu dizabilități, indiferent de tipul și gradul lor de handicap, pot participa la viața politică și publică, prin participarea la alegeri atât ca alegători, cât și în calitate de candidați, în condiții egale cu ceilalți.

• Înlocuirea legislației existente privind capacitatea juridică, pentru a se conforma articolului 12 al CRPD și Comentariului general nr. 1 al Comitetului ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități.

• Asigurarea faptului că secțiile de votare și procedurile de vot (inclusiv pentru votul de la distanță) sunt accesibile tuturor persoanelor cu handicap.

• Asigurarea faptului că facilitățile și materialele pentru campania electorală, dezbaterile politice, programele partidelor politice și site-urile web sunt accesibile persoanelor cu dizabilități.

• Asigurarea faptului că toate persoanele cu handicap, inclusiv cele care trăiesc în instituții, își pot exercita dreptul de vot independent.

• Asigurarea colectării și analizării datelor privind participarea politică a persoanelor cu dizabilități.

• Strategie europeană 2020-2030 pentru persoanele cu dizabilități

EDF solicită liderilor politici ai UE să adopte Strategia europeană 2020-2030 pentru persoanele cu dizabilități care:

• Să îndeplinească toate prevederile CRPD, cu un buget alocat pentru punerea sa în aplicare și un mecanism de monitorizare bine finanțat;

• Să fie integrată în acțiunile întreprinse în urma Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și a Pilonului european al drepturilor sociale;

• Să fie în conformitate cu Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și cu obiectivele de dezvoltare durabilă;

• Să se bazează pe observațiile finale către UE ale Comitetului ONU pentru drepturile persoanelor cu handicap;

• Să implice toate instituțiile, organismele și agențiile UE în implementarea și monitorizarea Strategiei.

Strategia ar trebui să devină forța motrice a unei noi Agende privind drepturile persoanelor cu dizabilități din 2020-2030. Acesta ar trebui să includă anul 2021 ca următorul An european al drepturilor persoanelor cu handicap, pentru a sărbători cea de-a zecea aniversare a semnării CRPD de către UE.

În centrul Strategiei, ar trebui să fie stabilirea unui dialog structurat cu persoanele cu dizabilități și organizațiile lor reprezentative, cu o linie bugetară independentă. Aceasta va permite consultarea și participarea semnificativă a persoanelor cu handicap și a organizațiilor lor reprezentative, inclusiv a femeilor, a fetelor și a băieților cu dizabilități, așa cum sunt consacrate în articolele 4.3 și 33.3 din CRPD.

• Finanțarea UE pentru a asigura egalitatea de șanse și nediscriminarea

EDF solicită conducerii politice a UE:

• Să asigure un buget adecvat pentru politica de coeziune în următorul cadru financiar multianual;

• Să asigure implicarea structurată și semnificativă a persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor lor reprezentative în negocierile privind fondurile europene și viitorul buget al UE;

• Să mențină principiile generale ale egalității între femei și bărbați și a nediscriminării, inclusiv principiul accesibilității persoanelor cu handicap în procesul de planificare și implementare a tuturor programelor finanțate de UE.

• Un Pilon european al drepturilor sociale care să îmbunătățească condițiile de viață ale persoanelor cu dizabilități și familiilor acestora

ED solicită liderilor politici ai UE și statelor membre:

– Asigurarea implicării structurate a persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor lor reprezentative în implementarea Pilonului european al drepturilor sociale și a inițiativelor conexe. Aceasta include alocarea de resurse adecvate pentru a asigura accesibilitatea și integrarea deplină a persoanelor cu handicap;

– Stabilirea unui nivel de protecție socială care să asigure tuturor persoanelor cu dizabilități și familiilor lor un nivel de trai adecvat și demn;

– Adoptarea măsurilor care să includă angajarea persoanelor cu handicap în toate politicile, programele și legislațiile care vizează creșterea ratei de ocupare a forței de muncă în UE. Dreptul la muncă ar trebui promovat pe baza egalității de șanse cu ceilalți pe o piață a forței de muncă deschisă, incluzivă și accesibilă persoanelor cu dizabilități, așa cum se prevede în art. 27 CRPD;

– Să se asigure că toate persoanele cu handicap au acces la un loc de muncă incluziv pe piața muncii deschisă, cu un salariu echitabil, cazare rezonabilă și acces la un sistem eficient de protecție socială;

– Să se asigure că toate persoanele cu dizabilități se pot bucura de dreptul la o educație incluzivă, cu sprijin individualizat în cadrul sistemului de învățământ general;

– Să pună capăt segregării persoanelor cu dizabilități în instituții. În plus, să se garanteze măsuri adecvate pentru a se face tranziția de la viața instituțională la cea comunitară, un proces care să permită participarea deplină și eficientă a persoanelor cu dizabilități la viața comunității.

• O Europă accesibilă

EDF solicită liderilor politici europeni:

– Să adopte, să pună în aplicare și să asigure respectarea Actul european privind accesibilitatea;

– Să se asigure că Tratatul de la Marrakesh este implementat pe deplin în cadrul UE și în cooperare cu țările partenere din întreaga lume, astfel încât persoanele cu deficiențe de vedere să aibă acces la aceleași cărți, reviste și materiale de lectură ca toate celelalte persoane;

– Să se abțină de la impunerea unei compensații economice pentru cărți în formate accesibile pentru persoanele cu handicap;

– Să pună în aplicare și să adopte politicile necesare pentru a se asigura că dezvoltările tehnologice actuale și viitoare nu lasă pe nimeni în urmă și sunt concepute pentru toți, astfel încât persoanele cu dizabilități să le poată folosi și să se bucure de ele în condiții de egalitate cu ceilalți, îmbunătățind viața independentă și participarea deplină la toate aspectele vieții;

– Aplicarea legislației UE privind drepturile pasagerilor, consolidarea dispozițiilor privind accesibilitatea pentru a se asigura că pasagerii cu handicap se bucură de libertatea de mișcare în aceleași condiții cu ceilalți.

• O Europă a Drepturilor Omului

EDF solicită liderilor politici europeni:

– Adoptarea unei legislații orizontale a UE privind tratamentul egal;

– Asigurarea că drepturile femeilor și ale fetelor cu dizabilități sunt luate în considerare în cadrul tutror măsurilor legislative și administrative privind egalitatea de gen;

– Ratificarea și punerea în aplicare a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, inclusiv prin interzicerea practicării sterilizării forțate.

În plus, EDF a lansat, pe 19 noiembrie 2018, petiția ,,Alegeri europene pentru toți”, care spune liderilor că e nevoie de o Europă mai democratică, în care toți să fie egali și că vocile celor 80 de milioane de europeni contează.

One Comment

  1. Pingback: Aveți nevoie de voturile noastre pentru alegerile UE din 2019? – Jurnal Social

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.