Ministerul Muncii și Justiției Sociale a anunțat aprobarea Ordinului Nr.743 din 9.04.2019 privind Metodologia de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2019, se menționează într-un comunicat emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

Având în vedere:

– Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

– Referatul de aprobare al Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 3166/SPP/27.03.2019;

În temeiul art.17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii și justiției sociale emite următorul ordin:

Art. 1 Se aprobă Metodologia de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2019, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii și justiției sociale Marius-Constantin Budăi

Conform Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2019, Proiectele finanțate de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, denumită în continuare Autoritatea finanțatoare, din fonduri publice alocate de la bugetul de stat cu această destinație prin bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, sunt menite să determine creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități și vor respecta prevederile Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități ratificată prin Legea nr. 221/2010, precum și prevederile Strategiei naționale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități 2016-2020” aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 655/2016”.

Citiți aici http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta-decizionala/2019/20190411-Metodologie_proiecte_ONG-2019.pdf

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.