PMB finanţează proiecte în domeniul social. Termenul limită de depunere este 8 octombrie, bugetul total este de 576.000 lei, iar valoarea totală eligibilă a unui proiect – între 9.000 şi 90.000 lei.

Primăria Municipiului Bucureşti a lansat un apel de proiecte care pot primi finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Bucureşti, prin bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, pentru activităţi nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005.

Sunt vizate proiectele care reprezintă iniţiative şi acţiuni în domeniul asistenţei sociale în vederea dezvoltării şi diversificării serviciilor sociale adresate grupurilor vulnerabile dezavantajate social.

ONG-urile interesate în obţinerea finanţării sunt invitate să-şi depună proiectele la Registratura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, cu sediul în Str. Constantin Mille, nr. 10 , sector 1, Bucureşti.

Termenul limită de depunere a dosarelor este data de 08 octombrie 2018, ora 16:30.

Suma totală alocată pentru anul 2018 este de 576.000 lei.

Finanţările se acordă în baza unei hotărâri aprobate în acest an, la propunerea Primarului General, Gabriela Firea (HCGMB nr. 274/17.05.2018).

Aplicanţi eligibili
Sunt eligibili solicitanţii persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii şi fundaţii – sau culte religioase recunoscute conform legii, care sunt acreditate şi, după caz, licenţiate ca furnizori de servicii sociale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu.

Organizaţiile solicitante pot acţiona individual sau asociate într-un consorţiu cu alte persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial însă partenerii solicitanţilor trebuie să satisfacă aceleaşi criterii de eligibilitate ca solicitanţii. Solicitantul va fi organizaţia conducătoare (liderul asocierii) şi, în cazul selecţiei, va fi partea contractantă (beneficiarul finanţării). Partenerii participă la pregătirea şi implementarea proiectului, iar costurile angajate sunt eligibile în acelaşi mod ca şi cele efectuate de beneficiarul finanţării nerambursabile.

Partenerii eligibili sunt:

– organizaţii neguvernamentale fără scop patrimonial, care sunt acreditate şi, după caz, licenţiate ca furnizori de servicii sociale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu.
– persoane fizice care pot participa la pregătirea implementarea proiectului.
– instituţii de învăţământ care pot contribui semnificativ la implementarea şi succesul proiectului.

Nu sunt eligibili ca parteneri: partidele politice, asociaţii profesionale, parteneri sociali (sindicate şi patronate), cooperative distribuitoare de profit şi autorităţi publice locale.

Proiecte eligibile

Proiectul propus în Cererea de finanţare poate fi considerat eligibil în cadrul programului de finanţare, adică poate fi co-finanţat de la bugetul local al municipiului Bucureşti, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:

– presupune activităţi din categoriile enumerate mai jos;
– are o valoare totală eligibilă cuprinsă între 9.000 şi 90.000 lei;
– proiectul respectă legislaţia în domeniul asistenţei sociale, a egalităţii de şanse, protecţiei mediului, eficienţei energetice şi achiziţiilor publice;
– are o durată de implementare (perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi data finalizării ultimei activităţi prevăzute în cadrul proiectului) ce nu depăşeşte data de 15.12.2018.

Categorii de activităţi finanţate:

a) măsuri şi activităţi de organizare şi dezvoltare comunitară în plan social pentru încurajarea participării şi solidarităţii sociale;

b) activităţi de identificare a nevoii sociale individuale, familiale şi de grup;

c) activităţi de informare despre drepturi şi obligaţii;

d) acţiuni de conştientizare şi sensibilizare socială;

e) campanii de promovare a sănătăţii (anti-tutun, alcool, drog, alte substanţe ilicite);

f) campanii de informare şi educaţie a tinerilor asupra normelor şi regulilor fundamentale de igienă (personală, alimentară şi nutriţională etc.), precum şi asupra îmbolnăvirilor cauzate de igiena deficitară;

g) campanii de informare şi educare a tinerilor privind planificarea familială, conştientizarea de către tineri a modalităţii de transmitere şi a complicaţiilor, infecţiilor cu transmitere sexuală, cât şi a riscului întreruperii sarcinii;

h) campanii de educare şi informare a populaţiei cu privire la riscul de îmbolnăvire, calea de transmitere, principalele semne şi simptome, serviciile disponibile, precum şi măsurile de prevenire şi combatere a infectării cu: HIV/ SIDA, hepatite virale şi tuberculoză;

i) măsuri şi acţiuni de sprijin în vederea menţinerii în comunitate a persoanelor în dificultate.

j) activităţi şi servicii de consiliere pentru reducerea/ eliminarea violenţei în familie;

k) activităţi de sprijin, precum şi constituirea de grupuri suport şi consiliere psiho-socială pentru persoane discriminate pe criterii de rasă, etnie, sex, dizabilitate, status hiv pozitiv şi a celorlalte criterii de discriminare recunoscute de lege;

l) efectuarea de studii, cercetări, prognoze în domeniul social, precum şi organizarea de conferinţe, seminarii, evenimente de diseminare a informaţiilor către publicul ţintă;

m) orice alte măsuri şi acţiuni care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială.

,,Alte detalii privind eligibilitatea, formulare de completat, documentaţia de referinţă, cerinţele minime cu privire la capacitatea tehnică şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul se găsesc în Ghidul Solicitantului şi în Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Bucureşti, prin bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, pentru activităţi nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005 (Anexa 1 a HCGMB nr. 274/2018). Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile poate fi consultată şi la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti situat în str. Constantin Mille, nr. 10, sector 1, Bucureşti”, se menționează în comunicatul emis de PMB.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.