Ieri, 16 ianuarie, comisarul pentru egalitate Helena Dalli a confirmat că, Comisia Europeană se angajează să prezinte o strategie consolidată europeană post 2020 pentru persoanele cu dizabilități. Acest angajament a fost prezentat în cadrul conferinței „Spre incluziune 2020”, de la Bruxelles. Este prezent, de asemenea, în Comunicarea „O Europă socială puternică pentru tranziții simple”, publicată pe 14 ianuarie 2020.

Forumul European pentru persoane cu dizabilități (EDF) a salutat această confirmare, reiteratându-și solicitările:

• Stabilirea punctelor focale pentru persoanele cu handicap în toate direcțiile generale și agențiile Comisiei, în toate instituțiile UE. Principalul punct focal pentru persoanele cu dizabilități ar trebui să se afle în cadrul Secretariatului general al Comisiei, pentru a reflecta transversalitatea problemelor legate de dizabilitate. Aceasta este, de asemenea, o cerere din partea Comitetului ONU pentru Drepturile persoanelor cu dizabilități în observațiile finale ale Comitetului CRPD.

• Organizațiile reprezentative ale persoanelor cu dizabilități ar trebui implicate în întregul proces de planificare, implementare și monitorizare a strategiei.

• Instituțiile UE trebuie să se asigure că există date dezagregate privind handicapul, prin intermediul Eurostat – acest lucru va fi esențial pentru monitorizarea strategiei.

EDF mai solicită ca strategia să se concentreze pe următoarele domenii:

Egalitate: asigurarea adoptării legislației antidiscriminare care protejează persoanele cu dizabilități în toate domeniile; garantarea faptului că toate infrastructurile și proiectele finanțate din fondurile UE au dispoziții pentru a asigura accesibilitatea.

Participarea, libera circulație și viața independentă: încheierea segregării în ceea ce privește îngrijirea instituțională: asigurarea investițiilor semnificative în procesul de tranziție de la viața instituțională la cea comunitară; asigurarea recunoașterii armonizate a evaluării dizabilității și transferul dreptului la un serviciu de asistență, atunci când vă deplasați într-o altă țară a UE: acest lucru este esențial pentru a asigura libera circulație.

Accesibilitate: garantarea investițiilor în accesibilitatea transportului și a mediului construit ( asigurarea că fondurile UE nu finanțează niciodată produse, servicii sau infrastructuri inaccesibile); accesibilitatea trebuie să fie inclusă ca o condiție prealabilă în orice inițiativă a UE privind noile tehnologii și cercetarea, iar UE ar trebui să acționeze pentru a asigura disponibilitatea și accesibilitatea tehnologiilor de asistență.

Ocuparea forței de muncă și formare profesională: strategia ar trebui să consolideze obligațiile pentru oferirea de cazare rezonabilă la locul de muncă; să depună eforturi pentru ca legislația să oprească plătirea sub salariu minim a persoanelor cu dizabilități; aplicarea mai bună a directivei existente privind nediscriminarea în câmpul muncii; să se asigure că fondurile UE facilitează angajarea persoanelor cu dizabilități pe piața liberă a muncii, în parte prin investiții în formare profesională.

Educație și cultură: strategia trebuie să implementeze pe deplin dreptul la o educație inclusivă și integrată; trebuie să garanteze accesibilitatea și incluziunea educației ulterioare și a învățării pe tot parcursul vieții; să asigure accesibilitatea și sprijinul, atunci când este necesar în programele de finanțare ale UE, cum ar fi ERASMUS, European Solidarity Corps și Creative Europe.

Sărăcia și excluderea socială: se se asigure standarde armonizate pentru protecția socială adecvată; să garanteze că persoanele cu dizabilități nu ar trebui să își piardă dreptul la pensiile viitoare de invaliditate, în cazul în care acestea au muncit; când se angajează, persoanelor ar trebui să li se permită să continue să primească pensii de invaliditate necesare pentru a compensa costurile suplimentare legate de dizabilitate.

Acțiune externă: se se investească serios în drepturile de invaliditate în țări terțe. Asigurați-vă că toate proiectele și infrastructura susținute din fondurile UE sunt accesibile și incluzive pentru persoanele cu dizabilități și că fondurile UE sunt investite în implementarea și monitorizarea Comitetului ONU pentru Drepturile persoanelor cu dizabilități și consolidarea capacităților organizațiilor pentru persoane cu handicap.

Integrarea dizabilității: strategia trebuie să exploreze și să se asigure că toate inițiativele UE iau în considerare drepturile și nevoile persoanelor cu dizabilități. Este deosebit de important să se asigure că problemele legate de dizabilitate sunt incluse în Acordul verde european, Garanția pentru tineret, Strategia UE pentru tineret, Garanția pentru copii și Strategia pentru egalitatea de gen, precum și în activitățiile Grupului la nivel înalt privind integrarea genului și ale Institutului European pentru Egalitatea de Gen (EIGE).

Creșterea gradului de sensibilizare: strategia ar trebui să sprijine și să prevadă campanii de sensibilizare privind barierele cu care încă se confruntă persoanele cuhandicap, inclusiv cu dizabilitățile invizibile. Campaniile ar trebui să sublinieze discriminarea multiplă și intersecțională cu care se confruntă anumite grupuri de persoane cu dizabilități, în special în ceea ce privește femeile și fetele, persoanele LGBTI, migranții și refugiații, precum și minoritățile etnice.

Mișcarea europeană pentru persoanele cu dizabilități va face o campanie fermă pentru a se asigura că cerințele de mai sus sunt îndeplinite, atât în ceea ce privește strategia, cât și în ceea ce privește implementarea acesteia.

2 Comments

  1. Pingback: Daniela TONTSCH: Am propus ca la nivel european să se stabilească o indemnizație minimă pentru persoanele cu dizabilități – Jurnal Social

  2. elvis lefter

    ft mult lipseste in romania ensibilizarea din partea dgaspc-urilor pe anumite probleme , a societatii- a institutiilor statului , singurii care sensibilizeaza este din totdeauna presa .

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.