Ca primă propunere legislativă ce a urmat proclamării Pilonului european al drepturilor sociale, în noiembrie 2017, Directiva privind echilibrul dintre viața profesională și cea de familie reprezintă un pas important în consolidarea drepturilor existente și în stabilirea unor noi drepturi pentru milioane de cetățeni. Astfel, trebuie urmată în prezent aplicarea și monitorizarea ei.

Lobbyul European al femeilor (European Women’s Lobby), coaliție de rețele europene de ONG-uri, solicită guvernelor naționale să se îndrepte către o transpunere rapidă, după întâlnirea din 13 iunie a Consiliului EPSCO.
Etapa de transpunere a prezentei directive va avea o importanță capitală, deoarece reprezintă o șansă de a discuta și de a revizui politicile naționale privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată, pentru a se asigura că îndeplinesc nevoile familiilor din secolul XXI, bazate pe valorile egalității de gen, precum și incluziunea socială și nediscriminarea și stimularea investițiilor și a dezvoltării serviciilor.

Lobbyul European al femeilor dorește să evidențieze prioritățile lor cheie pentru viitor, să transmită un mesaj puternic și să demonstreze cetățenilor că UE lucrează cu și pentru ei:

• Asigurarea plății adecvate a concediilor familiale: Plata adecvată a concediilor, indiferent de tipul de concediu (paternal, pentru creșterea copilului, îngrijitori), reprezintă un element-cheie pentru asigurarea nediscriminării lucrătorilor pe baza condițiilor economice ale familiei, pentru a echilibra asumarea responsabilităților de îngrijire, precum și pentru a aborda și a preveni sărăcia familiilor. Există referințe clare în directivă cu privire la necesitatea de a asigura suplinirea adecvată a veniturilor pentru concediile familiale, iar acest lucru ar trebui să orienteze guvernele cu privire la definiția termenului ,,adecvat”.

• Creșterea investițiilor în servicii pentru familii ca măsură complementară: Familiile au nevoie de concedii acordate în mod corespunzător, dar se bazează, de asemenea, pe servicii de îngrijire în fiecare zi. Transpunerea directivei trebuie să reprezinte o oportunitate de a dezvolta în continuare educația și îngrijirea copiilor de vârstă mică (accesibilă, la prețuri accesibile și de înaltă calitate, sub vârsta de 3 ani) și îngrijiri pe termen lung (calitativ, centrat pe persoană, pentru persoanele care au nevoie de susținere și / sau îngrijire și de sprijin de bază pentru îngrijitorii care trebuie să părăsească piața muncii). Aceste servicii, în special în zonele rurale și în comunitățile marginalizate, sunt esențiale pentru ca oamenii să concilieze diferitele aspecte ale vieții lor, cum ar fi familia, munca, sănătatea, îngrijirea, odihna sau educația.

• Recunoașterea diversității familiilor și nevoilor acestora: Directiva recunoaște diversitatea familială, cu noțiunea de ,,al doilea părinte echivalent „. Trebuie încurajați cu fermitate legislatorii naționali să introducă această diversitate în legislația națională, prin transpunerea directivei, oferind o combinație de sprijin universal și sprijin orientat către diferite familii în situații vulnerabile sau speciale, dintre care multe sunt menționate în directivă: părinți singuri, părinți cu handicap sau părinți cu copii cu dizabilități, probleme de sănătate mintală sau o boală cronică, părinți adoptivi, nașteri multiple și nașteri premature, persoane care au nevoie de îngrijire și asistență și care nu mai au vreun membru al familei. Diversitatea familială înseamnă, de asemenea, recunoașterea diferitelor rude care sunt îngrijitori ai familiei: nu numai copii, părinți sau soț / partener sau persoane care trăiesc în aceeași gospodărie (după cum se indică în directivă), dar și rude suplimentare, cum ar fi frații și bunicii.

• Promovarea utilizării programelor de finanțare ale UE pentru susținerea inovațiilor și a reformelor: Fondurile structurale și de investiții europene și monitorizarea acestor fonduri după 2020 sunt importante pentru sprijinirea intervențiilor, și anume în domeniul dizabilității, al sănătății și al îngrijirii pe termen lung, precum și educația și îngrijirea copiilor de vârstă mică, care sunt complementare concediilor și programelor flexibile de lucru, reglementate de directivă.

• Recunoașterea rolului important al dialogului civil și al dialogului social: ONG-urile care reprezintă grupurile societății civile vizate de directivă trebuie să fie consultate în timpul procesului de transpunere și partenerii sociali trebuie încurajați să încheie acorduri colective privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată.

• Aducerea politicilor familiale în conformitate cu noile realități ale pieței forței de muncă: Pentru a putea răspunde nevoilor familiilor, concediile trebuie să fie disociate de statutul de angajare sau de tipul de muncă. Toți lucrătorii, inclusiv cei care desfășoară activități independente, lucrătorii cu contracte atipice sau temporare și șomerii, trebuie să aibă aceleași drepturi ca și angajații cu contracte standard, pentru a evita orice altă discriminare.

• Monitorizarea și raportarea: în directivă există un angajament al Comisiei Europene de a monitoriza cu atenție punerea în aplicare a directivei, care impune statelor membre să colecteze date privind preluarea concediilor și a programelor de lucru flexibile. Aceasta trebuie să includă date dezagregate pentru a ține seama de nevoile grupurilor specifice și vulnerabile. Crearea unui indice european privind echilibrul dintre viața profesională și cea de familie și încorporarea acestuia în procesul semestrului european ar reprezenta un instrument puternic pentru a îmbunătăți monitorizarea performanțelor statelor membre în timp.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.